Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

IV posiedzenie Komisji doraźnej kadencji 2023/2024 ds. zmian w Regulaminie Samorządu

Informujemy o zwołaniu IV posiedzenia Komisji doraźnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2023/2024 ds. zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiedzenie rozpocznie się dnia 30 kwietnia 2024 roku (wtorek) o godz. 9:00. Odbędzie się ono w trybie hybrydowym. Część stacjonarna prowadzona będzie w sali 100 budynku Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 w Warszawie, zaś część zdalna za pomocą środka komunikacji elektronicznej umożliwiającego porozumiewanie się na odległość – Google Meet.

Porządek dzienny obrad IV posiedzenia Komisji doraźnej Parlamentu Studentów UW kadencji 2023/2024 ds. zmian w Regulaminie Samorządu Studentów UW:
1. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
2. Dyskusja nad wprowadzeniem w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego przepisów dotyczących wyborów do kolegium elektorów jednostek innych niż wydziały.
3. Dyskusja nad zmianami w przepisach Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego dotyczących wyborów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego.
4. Dyskusja nad metodami głosowania w wyborach i ustalania wyników wyborów.
5. Dyskusja nad różnicami między przepisami dotyczącymi głosowania urnowego a głosowania elektronicznego.
6. Dyskusja nad innymi zmianami w Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego i rozdziale czwartym działu czwartego Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ponadto przypominamy o możliwości zapisania się do Newslettera Parlamentu Studentów UW kadencji 2023/2024, przez który przesyłane są drogą poczty elektronicznej bieżące informacje dotyczące prac Parlamentu Studentów UW, w tym linki do posiedzeń w trybie zdalnym albo hybrydowym. Zgłoszenia przyjmowane są przez wypełnienie formularza (https://forms.gle/qz7gYQLsjpx1CURX9).