Szanowne Członkinie i Szanowni Członkowie Parlamentu, Koleżanki Studentki i Koledzy Studenci,

uprzejmie informuję, że na podstawie § 24 ust. 2 i § 26 ust. 1 w związku z § 7 ust. 1 pkt 3 i 4, § 46a, § 46f i § 46g Regulaminu Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 listopada 2019 r. i § 27 ust. 2 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 października 2020 r. zwołuję VI posiedzenie Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XVIII kadencji. Posiedzenie odbędzie się 22 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 19:00 w trybie zdalnym w rozumieniu § 46a Regulaminu Parlamentu za pośrednictwem platformy Zoom.

Osoby zainteresowane obserwowaniem posiedzenia Parlamentu są proszone o zgłaszanie chęci udziału w posiedzeniu na adres mailowy Prezydium Parlamentu (prezydium@parlament.uw.edu.pl) lub za pośrednictwem formularza (https://forms.gle/3N5MrKWtuM7bwyHt6).


Porządek obrad VI posiedzenia:
1. Dyskusja dotycząca wsparcia psychiatrycznego dla społeczności studenckiej UW z udziałem Kierownika Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW
2. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów UW
3. Informacje od Zarządu Samorządu Studentów UW
4. Informacje od innych organów Samorządu Studentów UW i przedstawicieli studentów w organach UW
5. Przedstawienie podstawowych tez sprawozdania z dotychczasowej działalności Zarządu Samorządu Studentów UW
6. Przedstawienie podstawowych tez sprawozdania z dotychczasowej działalności Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW
7. Wybór kandydata na członka Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia UW
8. Wybór uzupełniający członka Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów UW
9. Przedstawienie przez Prezydium projektu uchwały – Kodeks Etyki Studenta
10. Powołanie i wybór członków Komisji doraźnej do rozpatrzenia projektu uchwały – Kodeks Etyki Studenta
11. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Parlamentu Studentów UW
12. Zapytania poselskie
13. Wolne wnioski


Z serdecznymi pozdrowieniami
Hubert Taładaj
Marszałek Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego