Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Komunikat po VII posiedzeniu Komisji doraźnej kadencji 2023/2024 ds. zmian w Regulaminie Samorządu

Informujemy, że podczas VII posiedzenia Komisji doraźnej Parlamentu Studentów UW kadencji 2023/2024 ds. zmian w Regulaminie Samorządu Studentów UW:

Komisja kontynuowała dyskusję nad terminami wykonywania czynności wyborczych w wyborach przeprowadzanych przez Komisję Wyborczą Samorządu Studentów UW.

Komisja wróciła do przerwanego na poprzednim posiedzeniu tematu okresów roku akademickiego, w których można byłoby przeprowadzać wyborów przedstawicieli studentów w jednostkach. Dyskusja w tym temacie była konsekwencją tego, że na IV posiedzeniu Komisji zdecydowano o poprawce uchylającej obecny § 12 ust. 2 Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów UW.

W wyniku przeprowadzonych głosowań Komisja przychyliła się do zakazu przeprowadzania wyborów w okresach sesji egzaminacyjnych, wakacji zimowych i przerwy międzysemestralnej. Zgodziła się również na wprowadzenie możliwości przeprowadzania wyborów uzupełniających do Rady Samorządu Studentów i Rady Mieszkańców w okresie wakacji letnich w sytuacji, w której liczba członków tych organów spadłaby poniżej połowy, przy czym wybory takie byłyby obligatoryjne, jeżeli liczba ta spadłaby poniżej trzech. Komisja przystała też na to, aby dotychczasowy § 12 ust. 2 Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów UW obowiązywał nadal co do wyborów jesiennych.

Komisja dyskutowała na temat formy obwieszczeń wyborczych i zasad ich publikowania, a także o kartach do głosowania w wyborach studenckich i innych zmianach w przepisach wyborczych.

Komisja przychyliła się do postulatu, aby Komisja Wyborcza przekazywała Radzie Samorządu Studentów i Radzie Mieszkańców obwieszczenia wyborcze ze stosownym wyprzedzeniem. Nie zdecydowała się jednak na przegłosowanie konkretnej przestrzeni czasowej na wykonanie tej czynności. Ponadto zgodziła się na to, że podstawową formą publikowania obwieszczeń wyborczych powinny być komunikaty za pośrednictwem uniwersyteckiej poczty elektronicznej.

Rozmawiano również o tym, jaka powinna być zawartość karty do głosowania w wyborach przeprowadzanych na podstawie Regulaminu Samorządu Studentów UW. Finalnie Komisja postanowiła o odłożeniu rozważań w tej sprawie na późniejszy czas.

Komisja przedyskutowała także istniejący w Regulaminie Samorządu Studentów UW brak przesłanek podziału na okręgi wyborcze oraz przesłanek określenia liczby okręgów wyborczych w wyborach do Rady Samorządu Studentów. Przyjęte przez Komisję rozwiązanie przewiduje wprowadzenie nowego przepisu, zgodnie z którym przy dokonywaniu tych czynności uwzględniałoby się w szczególności stosowne okoliczności właściwe danej jednostce oraz zapewnienie zdolności działania Rady Samorządu Studentów.