Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Regulaminy

[pobierz tekst ujednolicony Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego] [według stanu prawnego na dzień 13 kwietnia 2024 r.]

 

Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 września 2022 r. (Monitor UW z 2022 r. poz. 239)

 • [obowiązujący od dnia 6 października 2022 r.]
 • Tekst został zmieniony uchwałą nr 38 z dnia 9 września 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2023 r. poz. 345) [zmiany obowiązują od dnia 9 października 2023 r.]
 • Tekst został zmieniony uchwałą nr 46 z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2023 r. poz. 391) [zmiany obowiązują od dnia 21 listopada 2023 r.]
 • Tekst został zmieniony uchwałą nr 26 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2024 r. poz. 115) [zmiany obowiązują od dnia 28 marca 2024 r.]

 

Regulamin Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 września 2022 r. stanowiący załącznik do Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2022 r. poz. 239)

 • [obowiązujący od dnia 6 października 2022 r.]
 • Tekst został zmieniony uchwałą nr 26 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2024 r. poz. 115) [zmiany obowiązują od dnia 28 marca 2024 r.]

 

Regulaminy Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego [nieobowiązujące]

Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 października 2020 r. (Monitor UW z 2020 r. poz. 455)

 • [obowiązywał od dnia 27 listopada 2020 r. do dnia 6 października 2022 r.]

Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Monitor UW z 2019 r. poz. 307)

 • [obowiązywał od dnia 1 października 2019 r. do dnia 27 listopada 2020 r.]

Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 maja 2017 r.

 • [nigdy nie obowiązywał; w dniu 28 czerwca 2017 r. Senat Uniwersytetu Warszawskiego nie stwierdził zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 maja 2017 r. z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu Warszawskiego]

Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 maja 2011 r. (Monitor UW z 2011 r. poz. 126)

 • [obowiązywał od dnia 1 października 2011 r. do dnia 30 września 2019 r.]
 • Tekst został zmieniony uchwałą nr 19 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2012 r. poz. 194) [zmiany obowiązywały od dnia 13 czerwca 2012 r.]
 • Tekst został zmieniony uchwałą nr 25 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 maja 2011 r. (Monitor UW z 2018 r. poz. 147) [zmiany obowiązywały od dnia 1 października 2018 r.]

Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 stycznia 2004 r. ze zmianami z dnia 16 lutego 2004 r. (Monitor UW z 2004 r. poz. 25)

 • [obowiązywał od dnia 18 kwietnia 2004 r. do dnia 30 września 2011 r.]
 • Tekst został zmieniony uchwałą nr 34 z dnia 11 czerwca 2007 r. o zmianie Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2007 r. poz. 298 i 323) [zmiany w zakresie pkt. 1-9, 11-25 i 27-31 obowiązywały od dnia 20 czerwca 2007 r., zaś w zakresie pkt. 10 i 26 od dnia 26 września 2007 r.]
 • Tekst został zmieniony uchwałą nr 24 z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2008 r. poz. 144) [zmiany w zakresie § 1 pkt 2-36 i § 2 pkt 1-10 obowiązywały od dnia 18 czerwca 2008 r.]

Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 grudnia 1994 r.

 • [obowiązywał od dnia 18 października 1995 r. do dnia 17 kwietnia 2004 r.]

(…)

Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 listopada 1988 r.

(…)

Zasady Regulaminowe Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 grudnia 1980 r.

 

Regulaminy Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego [nieobowiązujące]

Regulamin Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 czerwca 2021 r.

 • [nigdy nie obowiązywał]
 • Stracił moc na podstawie § 4 pkt 3 uchwały nr 38 z dnia 8 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2022 r. poz. 239)

Regulamin Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 listopada 2019 r.

 • [obowiązywał od dnia 13 listopada 2019 r. do dnia 6 października 2022 r.]
 • Tekst został zmieniony uchwałą nr 41 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego [zmiany obowiązywały od dnia 22 maja 2020 r.]

Regulamin Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 października 2011 r.

 • [ze zmianami obowiązywał od dnia 17 października 2011 r. do dnia 13 listopada 2019 r.]

Regulamin Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 marca 2007 r.

 • [obowiązywał od dnia 20 marca 2007 r. do dnia 1 października 2011 r.]
 • Tekst został zmieniony uchwałą nr 25 z dnia 13 maja 2009 r. o zmianie Regulaminu Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego i uchyleniu Regulaminu Komisji Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego [zmiany obowiązywały od dnia 3 czerwca 2009 r.] [pobierz tekst jednolity]
 • Tekst został zmieniony uchwałą nr 24 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego [zmiany obowiązywały od dnia 24 maja 2011 r.]

Regulamin Posiedzeń Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 grudnia 1994 r. stanowiący do dnia 17 kwietnia 2004 r. część Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

 

Regulamin Komisji Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego [nieobowiązujący]

Regulamin Komisji Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 marca 2002 r.

 • [obowiązywał od dnia 6 marca 2002 r. do dnia 3 czerwca 2009 r.]
 • Stracił moc na podstawie § 2 uchwały nr 25 z dnia 13 maja 2009 r. o zmianie Regulaminu Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego i uchyleniu Regulaminu Komisji Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego