Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

2023/2024

Uchwały Parlamentu

Uchwała nr 1 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie powołania i wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 2 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyboru Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 3 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby i wyboru wicemarszałków Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 4 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 5 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów w Senacie Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 6 z dnia 23 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia solidarności ze społecznością Uniwersytetu Karola

Uchwała nr 7 z dnia 13 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 8 z dnia 13 stycznia 2024 r. w sprawie powołania i wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 9 z dnia 13 stycznia 2024 r. w sprawie powołania i wyboru członków Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 10 z dnia 13 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru kandydata na przedstawiciela studentów w Komisji Senackiej ds. Finansowych

Uchwała nr 11 z dnia 13 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru kandydata na przedstawiciela studentów w Komisji Senackiej ds. Naukowych

Uchwała nr 12 z dnia 13 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru kandydata na przedstawiciela studentów w Komisji Senackiej ds. Rozwoju Przestrzennego

Uchwała nr 13 z dnia 13 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli studentów w Komisji Senackiej ds. Socjalnych

Uchwała nr 14 z dnia 13 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli studentów w Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia

Uchwała nr 15 z dnia 13 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli studentów w Komisji Senackiej Prawno-Statutowej

Uchwała nr 16 z dnia 13 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru uzupełniającego kandydata na przedstawiciela studentów w Komisji Senackiej ds. Rozwoju Przestrzennego

Uchwała nr 17 z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru członków Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 18 z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru członków Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego spośród członków Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 19 z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru członka Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego spośród studentów niebędących członkami organów Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 20 z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów

Uchwała nr 21 z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów

Uchwała nr 22 z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej

Uchwała nr 23 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 24 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru uzupełniającego członka Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 25 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru uzupełniającego kandydata na przedstawiciela studentów w Komisji Senackiej ds. Polityki Kadrowej

Uchwała nr 26 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 27 z dnia 16 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego ds. zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 28 z dnia 16 marca 2024 r. w sprawie wyboru członków Komisji doraźnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego ds. zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 29 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie wyboru uzupełniającego członka Komisji doraźnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego ds. zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 30 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru uzupełniającego członka Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 31 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru uzupełniającego członka Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 32 z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie potępienia przemocy seksualnej na Uniwersytecie Warszawskim

Uchwała nr 33 z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie udziału studentów w powoływaniu kierowników ogólnouniwersyteckich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 34 z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o kampanii społecznej HeyEU! Sojuszu 4EU+

Uchwała nr 35 z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia o opinii Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego dotyczącej kandydata na prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia na kadencję 2024-2028

 

Protokoły z posiedzeń Parlamentu

Protokół z I posiedzenia zwyczajnego w dniach 28 i 29 listopada 2023 r. [pobierz załączniki do protokołu]

Protokół z II posiedzenia zwyczajnego w dniach 12 i 13 grudnia 2023 r. [pobierz załączniki do protokołu]

Protokół z I posiedzenia nadzwyczajnego w dniu 23 grudnia 2023 r. [pobierz załączniki do protokołu]

Protokół z III posiedzenia zwyczajnego w dniach 13, 16 i 17 stycznia 2024 r. [pobierz załączniki do protokołu]

Protokół z II posiedzenia nadzwyczajnego w dniu 30 stycznia 2024 r. [pobierz załączniki do protokołu]

Protokół z IV posiedzenia zwyczajnego w dniach 27 i 28 lutego 2024 r. [pobierz załączniki do protokołu]

Protokół z V posiedzenia zwyczajnego w dniu 16 marca 2024 r. [pobierz załączniki do protokołu]

Protokół z VI posiedzenia zwyczajnego w dniu 23 kwietnia 2024 r. [pobierz załączniki do protokołu]

Protokół z VII posiedzenia zwyczajnego w dniu 14 maja 2024 r. [pobierz załączniki do protokołu]

 

Postanowienia Marszałka

Postanowienie nr 1 z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zakresu właściwości wicemarszałków Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w ramach kompetencji Prezydium Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 2 z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia kalendarza posiedzeń zwyczajnych Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 3 z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zwołania II posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2023/2024

Postanowienie nr 4 z dnia 23 grudnia 2023 r. w sprawie zwołania I nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2023/2024

Postanowienie nr 5 z dnia 6 stycznia 2024 r. w sprawie zwołania III posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2023/2024

Postanowienie nr 6 z dnia 13 stycznia 2024 r. w sprawie zwołania I posiedzenia Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2023/2024

Postanowienie nr 7 z dnia 14 stycznia 2024 r. w sprawie zwołania I posiedzenia Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2023/2024

Postanowienie nr 8 z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zwołania I posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2023/2024

Postanowienie nr 9 z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zwołania I posiedzenia Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2023/2024

Postanowienie nr 10 z dnia 20 stycznia 2024 r. w sprawie zwołania I posiedzenia Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2023/2024

Postanowienie nr 11 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zwołania II nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2023/2024

Postanowienie nr 12 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 13 z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 14 z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie zwołania IV posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2023/2024

Postanowienie nr 15 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 16 z dnia 9 marca 2024 r. w sprawie zwołania V posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2023/2024

Postanowienie nr 17 z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie zmiany postanowienia nr 16/2023/2024 Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 9 marca 2024 roku w sprawie zwołania V posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2023/2024

Postanowienie nr 18 z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania I posiedzenia Komisji doraźnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2023/2024 ds. zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 19 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmiany postanowienia nr 2/2023/2024 Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia kalendarza posiedzeń zwyczajnych Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 20 z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 21 z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 22 z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania VI posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2023/2024

Postanowienie nr 23 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie zwołania VII posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2023/2024

Postanowienie nr 24 z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 25 z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 26 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zwołania VIII posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2023/2024

Postanowienie nr 27 z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zwołania III nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2023/2024

Postanowienie nr 28 z dnia 15 czerwca 2024 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 29 z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

 

Uchwały Komisji Budżetu i Finansów

Uchwała nr 1 z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 2 z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 3 z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu śródrocznym z działalności Przewodniczącego i Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w części dotyczącej budżetu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

 

Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów

Protokół z I posiedzenia zwyczajnego w dniu 15 stycznia 2024 r.

Protokół z II posiedzenia zwyczajnego w dniu 15 kwietnia 2024 r.

 

Uchwały Komisji Prawno-Regulaminowej

Uchwała nr 1 z dnia 14 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 2 z dnia 14 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 3 z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 4 z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia wzoru karty delegacji do reprezentowania uczelnianej organizacji studenckiej na zgromadzeniu uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów działających na Uniwersytecie Warszawskim

Uchwała nr 5 z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia wzoru karty do głosowania w wyborach do Rady Organizacji Naukowych, Społecznych i Artystycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 6 z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia wzoru karty kandydatury w wyborach do Rady Organizacji Naukowych, Społecznych i Artystycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 7 z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru uzupełniającego Przewodniczącego Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 8 z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru uzupełniającego Wiceprzewodniczącego Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

 

Protokoły z posiedzeń Komisji Prawno-Regulaminowej

Protokół z I posiedzenia zwyczajnego w dniu 14 stycznia 2024 r.

Protokół z II posiedzenia zwyczajnego w dniu 16 lutego 2024 r.

Protokół z III posiedzenia zwyczajnego w dniu 23 lutego 2024 r.

Protokół z IV posiedzenia zwyczajnego w dniu 2 kwietnia 2024 r.

Protokół z V posiedzenia zwyczajnego w dniu 12 czerwca 2024 r.

 

Uchwały Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 1 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 2 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

 

Protokoły z posiedzeń Komisji Skrutacyjnej

Protokół z I posiedzenia zwyczajnego w dniu 28 listopada 2023 r.

 

Uchwały Komisji doraźnej ds. zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 1 z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji doraźnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego ds. zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 2 z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji doraźnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego ds. zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

 

Protokoły z posiedzeń Komisji doraźnej ds. zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Protokół z I posiedzenia zwyczajnego w dniu 18 marca 2024 r.

Protokół z II posiedzenia zwyczajnego w dniu 4 kwietnia 2024 r.

Protokół z III posiedzenia zwyczajnego w dniu 24 kwietnia 2024 r.

Protokół z IV posiedzenia zwyczajnego w dniu 30 kwietnia 2024 r.

Protokół z V posiedzenia zwyczajnego w dniu 22 maja 2024 r.

Protokół z VI posiedzenia zwyczajnego w dniu 27 maja 2024 r.

Protokół z VII posiedzenia zwyczajnego w dniu 10 czerwca 2024 r.