Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2015/2016

Uchwały Parlamentu

Uchwała nr 1 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 2 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 3 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Wicemarszałków Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 4 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia i wyboru członków Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 5 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia i wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 6 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru członków Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 7 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 8 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 9 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studenckich w Senacie UW

Uchwała nr 10 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli Samorządu Studentów w komisjach Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 11 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru członków Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 12 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru członków Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 13 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli Samorządu Studentów w Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 14 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli Samorządu Studentów w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 15 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli Studentów w Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 16 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studenckich w Radzie Bibliotecznej Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 17 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Samorządu Studentów w Radzie Programowej Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 18 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w Senacie Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 19 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego na 2015 rok

Uchwała nr 20 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz studiach jednolitych magisterskich prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

(…)

Protokoły z posiedzeń Parlamentu

Protokół z I części I posiedzenia zwyczajnego w dniach 25 i 26 listopada 2015 roku

(brak protokołu z II części I posiedzenia zwyczajnego)

Protokół z II posiedzenia zwyczajnego w dniach 15 i 16 grudnia 2015 roku

(…)

Zarządzenia Marszałka

Zarządzenie nr 1 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kalendarza posiedzeń Parlamentu Studentów w kadencji 2015/2016

Zarządzenie nr 2 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany terminu III posiedzenia Parlamentu Studentów

(…)

Uchwały i opinie Komisji Budżetu i Finansów

Uchwały i opinie Komisji Prawno-Regulaminowej

Uchwały i opinie Komisji Skrutacyjnej