Aktualności

III posiedzenie Parlamentu Studentów UW XVIII kadencji

Szanowne Członkinie i Szanowni Członkowie Parlamentu, Koleżanki Studentki i Koledzy Studenci, uprzejmie informuję, że na podstawie § 24 ust. 2 i § 26 ust. 1 w związku z § 7 ust. 1 pkt 3 i 4, § 46a, § 46f i § 46g Regulaminu Parlamentu Studentów Uniwersytetu...

II posiedzenie Parlamentu Studentów UW XVIII kadencji

Szanowne Członkinie i Szanowni Członkowie Parlamentu, Koleżanki Studentki i Koledzy Studenci, uprzejmie informuję, że na podstawie § 24 ust. 2 i § 26 ust. 1 w związku z § 7 ust. 1 pkt 3 i 4, § 46a, § 46f i § 46g Regulaminu Parlamentu Studentów Uniwersytetu...

II część I posiedzenia Parlamentu Studentów UW XVIII kadencji

Szanowne Członkinie i Szanowni Członkowie Parlamentu, Koleżanki Studentki i Koledzy Studenci, w związku z przyjętym przez Parlament Studentów UW wnioskiem formalnym w sprawie odroczenia punktów porządku dziennego obrad I posiedzenia Parlamentu XVIII kadencji,...

I posiedzenie Parlamentu Studentów UW nowej kadencji

Zapraszamy na I posiedzenie Parlamentu Studentów UW nowej kadencji. Odbędzie się ono 30 listopada 2020 r za pośrednictwem platformy Zoom. Posiedzenie rozpocznie się o 18:30. Planowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku dziennego obrad 2. Powołanie i wybór członków...

IX posiedzenia Parlamentu Studentów UW

Zapraszamy na IX posiedzenia Parlamentu Studentów UW. Odbędzie się ono 13 listopada 2020 r za pośrednictwem platformy Google Meet. Posiedzenie rozpocznie się o 19:30. Proponowany porządek obrad: Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów UW Informacje od Zarządu...