Aktualności

I nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu Studentów UW XVIII kadencji

Szanowne Członkinie i Szanowni Członkowie Parlamentu, Koleżanki Studentki i Koledzy Studenci, Uprzejmie informuję, iż na podstawie § 25 ust. 1 i § 26 ust. 1 w związku z § 7 ust. 1 pkt 3 i 4, § 46a, § 46f i § 46g Regulaminu Parlamentu Studentów Uniwersytetu...

VIII posiedzenie Parlamentu Studentów UW XVIII kadencji

Szanowne Członkinie i Szanowni Członkowie Parlamentu, Koleżanki Studentki i Koledzy Studenci, uprzejmie informuję, że na podstawie § 24 ust. 2 i § 26 ust. 1 w związku z § 7 ust. 1 pkt 3 i 4, § 46a, § 46f i § 46g Regulaminu Parlamentu Studentów Uniwersytetu...

I posiedzenie Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów UW

Szanowne Członkinie i Szanowni Członkowie Komisji, Koleżanki Studentki i Koledzy Studenci, na podstawie § 17 ust. 1 w związku z ust. 2 i 6 Regulaminu Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 listopada 2019 r. zwołuję I posiedzenie Komisji Skrutacyjnej...