Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023

Uchwały Parlamentu

Uchwała nr 1 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie powołania i wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 2 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyboru Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 3 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 4 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 5 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 6 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 7 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zmian w budżecie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 8 z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie potępienia dyskryminacji osób LGBTQ+

Uchwała nr 9 z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów w Senacie Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 10 z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru kandydata na przedstawiciela studentów w Komisji Senackiej ds. Naukowych

Uchwała nr 11 z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli studentów w Komisji Senackiej ds. Rozwoju Przestrzennego

Uchwała nr 12 z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru kandydata na przedstawiciela studentów w Komisji Senackiej ds. Socjalnych

Uchwała nr 13 z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli studentów w Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia

Uchwała nr 14 z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli studentów w Komisji Senackiej Prawno-Statutowej

Uchwała nr 15 z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru kandydata na przedstawiciela studentów w Komisji Senackiej ds. Finansowych

Uchwała nr 16 z dnia 21 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 17 z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie wyboru członków Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 18 z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie wyboru członka Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego spośród studentów niebędących członkami organów Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 19 z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie wyboru członków Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego spośród członków Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 20 z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie wyboru uzupełniającego członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 21 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie powołania i wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 22 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie powołania i wyboru członków Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 23 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyboru uzupełniającego kandydata na przedstawiciela studentów w Komisji Senackiej ds. Polityki Kadrowej

Uchwała nr 24 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyboru uzupełniającego kandydata na przedstawiciela studentów w Komisji Senackiej ds. Socjalnych

Uchwała nr 25 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów

Uchwała nr 26 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów

Uchwała nr 27 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej

Uchwała nr 28 z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wyboru uzupełniającego kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów

Uchwała nr 29 z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie wyboru uzupełniającego członka Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 30 z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie wyboru uzupełniającego członka Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Protokoły z posiedzeń Parlamentu

Protokół z I posiedzenia zwyczajnego w dniach 29 i 30 listopada oraz 7 i 8 grudnia 2022 roku [pobierz załączniki do protokołu]

Protokół z I posiedzenia nadzwyczajnego w dniu 21 grudnia 2022 roku [pobierz załączniki do protokołu]

Protokół z II posiedzenia zwyczajnego w dniach 10, 11, 20 i 21 stycznia 2023 roku [pobierz załączniki do protokołu]

Protokół z III posiedzenia zwyczajnego w dniach 21, 22, 27 i 28 lutego 2023 roku [pobierz załączniki do protokołu]

Protokół z IV posiedzenia zwyczajnego w dniu 16 marca 2023 roku [pobierz załączniki do protokołu]

Protokół z II posiedzenia nadzwyczajnego w dniach 26 i 27 kwietnia 2023 roku [pobierz załączniki do protokołu]

Postanowienia Marszałka

Postanowienie nr 1 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu właściwości wicemarszałków Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w ramach kompetencji Prezydium Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 2 z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia kalendarza posiedzeń zwyczajnych Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 3 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zwołania I nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023

Postanowienie nr 4 z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie ustania członkostwa w Parlamencie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 5 z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zwołania II posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023

Postanowienie nr 6 z dnia 8 stycznia 2023 r. w sprawie ustania członkostwa w Parlamencie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 7 z dnia 21 stycznia 2023 r. w sprawie ustania członkostwa w Parlamencie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 8 z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zwołania I posiedzenia Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023

Postanowienie nr 9 z dnia 11 lutego 2023 r. w sprawie zmiany postanowienia nr 2/2022/2023 Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia kalendarza posiedzeń zwyczajnych Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 10 z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie zwołania III posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023

Postanowienie nr 11 z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zwołania I posiedzenia Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023

Postanowienie nr 12 z dnia 26 lutego 2023 r. w sprawie zwołania I posiedzenia Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023

Postanowienie nr 13 z dnia 26 lutego 2023 r. w sprawie zwołania I posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023

Postanowienie nr 14 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zwołania I posiedzenia Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023

Postanowienie nr 15 z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zwołania IV posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023

Postanowienie nr 16 z dnia 16 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany postanowienia nr 2/2022/2023 Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia kalendarza posiedzeń zwyczajnych Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 17 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania II nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023

Postanowienie nr 18 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania V posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023

Postanowienie nr 19 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania I nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023

Postanowienie nr 20 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania I nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023

Postanowienie nr 21 z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zwołania VI posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023

Postanowienie nr 22 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie ustania członkostwa w Parlamencie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 23 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zwołania VII posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023

Uchwały Komisji Budżetu i Finansów

Uchwała nr 1 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 2 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 3 z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu śródrocznym z działalności Przewodniczącego i Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w części dotyczącej budżetu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów

Protokół z I posiedzenia zwyczajnego w dniu 27 lutego 2023 roku

Protokół z II posiedzenia zwyczajnego w dniu 14 kwietnia 2023 roku

Uchwały Komisji Prawno-Regulaminowej

Uchwała nr 1 z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 2 z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 3 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o karcie do głosowania nad odwołaniem i wyborem Przewodniczącego Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Protokoły z posiedzeń Komisji Prawno-Regulaminowej

Protokół z I posiedzenia zwyczajnego w dniu 1 marca 2023 roku

Uchwały Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 1 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 2 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 3 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie karty do głosowania nad odwołaniem i wyborem Przewodniczącego Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Protokoły z posiedzeń Komisji Skrutacyjnej

 Protokół z I posiedzenia zwyczajnego w dniu 30 listopada 2022 roku