Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023

Uchwały Parlamentu

Uchwała nr 1 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie powołania i wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 2 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyboru Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 3 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 4 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 5 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 6 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 7 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zmian w budżecie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 8 z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie potępienia dyskryminacji osób LGBTQ+

Uchwała nr 9 z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów w Senacie Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 10 z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru kandydata na przedstawiciela studentów w Komisji Senackiej ds. Naukowych

Uchwała nr 11 z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli studentów w Komisji Senackiej ds. Rozwoju Przestrzennego

Uchwała nr 12 z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru kandydata na przedstawiciela studentów w Komisji Senackiej ds. Socjalnych

Uchwała nr 13 z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli studentów w Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia

Uchwała nr 14 z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli studentów w Komisji Senackiej Prawno-Statutowej

Uchwała nr 15 z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru kandydata na przedstawiciela studentów w Komisji Senackiej ds. Finansowych

Uchwała nr 16 z dnia 21 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Protokoły z posiedzeń Parlamentu

Protokół z I posiedzenia zwyczajnego w dniach 29 i 30 listopada oraz 7 i 8 grudnia 2022 roku

Protokół z I posiedzenia nadzwyczajnego w dniu 21 grudnia 2022 roku

Postanowienia Marszałka

Postanowienie nr 1 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu właściwości wicemarszałków Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w ramach kompetencji Prezydium Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 2 z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia kalendarza posiedzeń zwyczajnych Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 3 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zwołania I nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023

Postanowienie nr 4 z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie ustania członkostwa w Parlamencie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 5 z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zwołania II posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023

Postanowienie nr 6 z dnia 8 stycznia 2023 r. w sprawie ustania członkostwa w Parlamencie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 7 z dnia 21 stycznia 2023 r. w sprawie ustania członkostwa w Parlamencie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 8 z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zwołania I posiedzenia Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023

Uchwały Komisji Budżetu i Finansów

Uchwały Komisji Prawno-Regulaminowej

Uchwały Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 1 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 2 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego