Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2016/2017

Uchwały Parlamentu

Protokoły z posiedzeń Parlamentu

Protokół z I części I posiedzenia zwyczajnego w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2016 roku

Protokół z II części I posiedzenia zwyczajnego w dniach 15 i 16 grudnia 2016 roku

Protokół z II posiedzenia zwyczajnego w dniach 19 i 20 grudnia 2016 roku

Protokół z I części III posiedzenia zwyczajnego w dniu 21 stycznia 2017 roku

Protokół z II części III posiedzenia zwyczajnego w dniu 20 lutego 2017 roku

Protokół z IV posiedzenia zwyczajnego w dniu 9 marca 2017 roku

Protokół z I części V posiedzenia zwyczajnego w dniu 21 marca 2017 roku

Protokół z II części V posiedzenia zwyczajnego w dniu 11 kwietnia 2017 roku

Protokół z VI posiedzenia zwyczajnego w dniu 18 maja 2017 roku

Protokół z VII posiedzenia zwyczajnego w dniu 6 czerwca 2017 roku

Protokół z VIII posiedzenia zwyczajnego w dniu 12 października 2017 roku

(brak protokołu z IX posiedzenia zwyczajnego w dniu 15 listopada 2017 roku)

Zarządzenia Marszałka

Zarządzenie nr 1 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia kalendarza posiedzeń Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Zarządzenie nr 2 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany kalendarza posiedzeń Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Zarządzenie nr 3 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany kalendarza posiedzeń Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Zarządzenie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany kalendarza posiedzeń Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwały i opinie Komisji Budżetu i Finansów

Uchwały i opinie Komisji Prawno-Regulaminowej

Uchwały i opinie Komisji Skrutacyjnej