Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2017/2018

Uchwały Parlamentu

Uchwała nr 1 z dnia 25 listopada 2017 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 2 z dnia 25 listopada 2017 r. w sprawie wyboru Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 3 z dnia 25 listopada 2017 r. w sprawie wyboru Wicemarszałków Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 4 z dnia 25 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 5 z dnia 25 listopada 2017 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Samorządu Studentów w Senacie Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 6 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli Samorządu Studentów w Komisjach Senackich Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 7 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli Samorządu Studentów w Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 8 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli Samorządu Studentów w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 9 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli Samorządu Studentów w Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 10 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Samorządu Studentów w Radzie Bibliotecznej Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 11 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Samorządu Studentów w Radzie Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 12 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru członków Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 13 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru członków Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 14 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia i wyboru członków Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 15 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia i wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 16 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru członków Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 17 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego na rok 2017

Uchwała nr 18 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 19 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds. zmian w Regulaminie Samorządu Studentów UW oraz Regulaminie Parlamentu Studentów UW

Uchwała nr 20 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Doraźnej ds. zmian w Regulaminie Samorządu Studentów UW oraz Regulaminie Parlamentu Studentów UW

Uchwała nr 21 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 22 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds. zmian w Regulaminie Samorządu Studentów UW oraz Regulaminie Parlamentu Studentów UW

Uchwała nr 23 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 maja 2011 r.

Uchwała nr 24 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wykładni Regulaminu Samorządu Studentów UW

Uchwała nr 25 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 maja 2011 r.

Uchwała nr 26 z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 27 z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wykładni Regulaminu Samorządu Studentów UW

(…)

Protokoły z posiedzeń Parlamentu

Protokół z I posiedzenia zwyczajnego w dniach 25 listopada oraz 4 i 5 grudnia 2017 roku

Protokół z II posiedzenia zwyczajnego w dniach 12 i 13 grudnia 2017 roku

Protokół z III posiedzenia zwyczajnego w dniu 16 stycznia 2018 roku

Protokół z IV posiedzenia zwyczajnego w dniu 20 lutego 2018 roku

Protokół z V posiedzenia zwyczajnego w dniu 19 marca 2018 roku

Protokół z VI posiedzenia zwyczajnego w dniu 24 kwietnia 2018 roku

Protokół z VII posiedzenia zwyczajnego w dniu 14 maja 2018 roku

(brak protokołu z VIII posiedzenia zwyczajnego w dniu 4 czerwca 2018 roku)

(brak protokołu z IX posiedzenia zwyczajnego w dniu 15 października 2018 roku)

(brak protokołu z X posiedzenia zwyczajnego w dniu 16 listopada 2018 roku)

Postanowienia Marszałka

Postanowienie nr 1 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kalendarza posiedzeń Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XV Kadencji

Postanowienie nr 2 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie daty i godziny rozpoczęcia oraz porządku dziennego obrad 2. Posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 3 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Postanowienia nr 2 Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. ws. daty i godziny rozpoczęcia oraz porządku dziennego obrad 2. Posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 4 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zwołania 1. Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 5 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Posłów Parlamentu Studentów UW

Postanowienie nr 6 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zwołania 1. Posiedzenia Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 7 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Postanowienia nr 1 Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. ws. kalendarza posiedzeń Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XV Kadencji

Postanowienie nr 8 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie daty i godziny rozpoczęcia oraz porządku dziennego obrad 3. Posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 9 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Posłów Parlamentu Studentów UW

Postanowienie nr 10 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Postanowienia nr 1 Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. ws. kalendarza posiedzeń Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XV Kadencji

Postanowienie nr 11 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie daty i godziny rozpoczęcia oraz porządku dziennego obrad 4. Posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 12 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Postanowienia nr 11 Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 lutego 2018 r. ws. daty i godziny rozpoczęcia oraz porządku dziennego obrad 4. Posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 13 z dnia 11 marca 2018 r. w sprawie daty i godziny rozpoczęcia oraz porządku dziennego obrad 5. Posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 14 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany postanowienia nr 13 Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 11 marca 2018 r. ws. daty i godziny rozpoczęcia oraz porządku dziennego obrad 5. Posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 15 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Postanowienia nr 1 Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. ws. kalendarza posiedzeń Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XV Kadencji

Postanowienie nr 16 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie daty i godziny rozpoczęcia oraz porządku dziennego obrad 6. Posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 17 z dnia 6 maja 2018 r. w sprawie daty i godziny rozpoczęcia oraz porządku dziennego obrad 7. Posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 18 z dnia 12 maja 2018 r. w sprawie zmiany postanowienia nr 17 Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 maja 2018 r. ws. daty i godziny rozpoczęcia oraz porządku dziennego obrad 7. Posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 19 z dnia 27 maja 2018 r. w sprawie daty i godziny rozpoczęcia oraz porządku dziennego obrad 8. Posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 20 z dnia 27 maja 2018 r. w sprawie rezygnacji z funkcji Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 21 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie daty i godziny rozpoczęcia oraz porządku dziennego obrad 1. Posiedzenia Nadzwyczajnego Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 22 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie daty i godziny rozpoczęcia oraz porządku dziennego obrad 9. Posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 23 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie daty i godziny rozpoczęcia oraz porządku dziennego obrad 10. Posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwały i opinie Komisji Budżetu i Finansów

Uchwały i opinie Komisji Prawno-Regulaminowej

Uchwały i opinie Komisji Skrutacyjnej