Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

.

– XIX Kadencja –

Prezydium Parlamentu Studentów UW

Marszałek Mateusz SANIEWSKI | WFiz

Wicemarszałek Aida AL-DAHABI | WNPiSM

Wicemarszałek Aleksander Hebda | WPiA

Komisja Budżetu i Finansów

 Przewodniczący  | W

Wiceprzewodniczący  | W

 | W

Komisja Prawno-Regulaminowa

 Przewodniczący  | W

Wiceprzewodniczący  | W

 | W

Komisja Skrutacyjna

 Przewodniczący  | W

Wiceprzewodniczący  | W

 | W

Lista posłów Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XIX kadencji

1 Przewodniczący Samorządu Studentów UW
2 CE
3 CKNOJiEE
4 CKNJOiEE
5 CNS
6 Europeistyka
7 IAiE
8 IAiE
9 ICMMiK
10 Kolegium MISH
11 Kolegium MISH
12 Kolegium MISMaP
13 UCBnŚPiZR
14 WArch
15 WAL
16 WB
17 WB
18 WCh
19 WCh
20 WDIiB
21 WDIiB
22 WDIiB
23 WDIiB
24 WFilo
25 WFilo
26 WFiz
27 WFiz
28 WGiSR
29 WGiSR
30 WGeo
31 WH
32 WH
33 WLS
34 WLS
35 WLS
36 WMIM
37 WMIM
38 WMIM
39 WNE
40 WNE
41 WNE
42 WNE
43 WNoKiS
44 WNoKiS
45 WNPiSM
46 WNPiSM
47 WNPiSM
48 WNPiSM
49 WNeo
50 WNeo
51 WNeo
52 WNeo
53 WO
54 WO
55 WO
56 WPed
57 WPed
58 WPed
59 WPol
60 WPol
61 WPol
62 WPol
63 WPiA
64 WPiA
65 WPiA
66 WPiA
67 WPiA
68 WPiA
69 WPsych
70 WPsych
71 WPsych
72 WSocjo
73 WSocjo
74 WSNSiR
75 WSNSiR
76 WSNSiR
77 WZ
78 WZ
79 WZ
80 WZ
81 WZ
82 WZ
83 WZ