Członkowie Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

PREZYDIUM

Marszałek
Mateusz Ratyński
Wicemarszałkowie
Mateusz Lis                     Ewelina Pawlak

Nazwisko Imię
Instytut Historyczny 1.    Ratyński Mateusz
2.    Kozubowski Aleksander
Wydział Prawa i Administracji 3.    Ostoja­ – Ciemny Kajetan
4.    Hyżorek Robert
5.    Krupnik Jan
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 6.    Białobrzeski Maciej
7.    Wójcicka Natalia
Instytut Lingwistyki Stosowanej 8.    Falkiewicz Arkadiusz
9.    Różycki Mateusz
Instytut Nauk Politycznych 10.  Płatos Jarosław
11.  Lis Mateusz
Katedra Hungarystyki 12.  Witek Justyna
Instytut Germanistyki 13.  Januszkiewicz Tomasz
Instytut Filozofii 14.  Grabowski Michał
15.  Różańska Jaśmina
Wydział Dziennikarstwa , Informacji i Bibliologii 16.  Sieląg Patrycja
17.  Trela Magda
18.  Połowniak Piotr
Wydział Artes Liberales 19.  Pęter Weronika
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych 20.  Sobolewska Julia
Instytut Anglistyki 21.  Kasenko Jaśmina
22.  Rokitnicka Kinga
Studia Filologiczno­ – Kulturoznawcze 23.  Koczorowska Maria
UKKNJA 24.  Smaruj Anna
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich 25.  Mazur Krystyna
Instytut Romanistyki 26.  Stefański Paweł
Wydział Fizyki 27.  Adamczuk Paulina
28.  Żarłok Klaudia
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 29.  Wiśniewski Damian
30.  Trzciński Robert
Instytut Stosunków Międzynarodowych 31.  Stankowska Agata
32.  Krzymiński Adam
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej 33.  Chwałek Tomasz
Wydział Nauk Ekonomicznych 34.  Kozyra Michał
35.  Nowak Michał
Wydział Pedagogiczny 36.  Wojtynowski Oskar
37.  Siedlecka Marta
Instytut Archeologii 38.  Kloczkowska Eliza
Wydział Polonistyki 39.  Sieg Magdalena
40.  Czekalska Marta
Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej 41.  Giziński Damian
42.  Prokop Piotr
Katedra Studiów Interkulturowych Europy – Środkowo­ Wschodniej 43.  Frąckiewicz Patryk
Katedra Białorutenistyki 44.  Urbański Filip
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 45.  Marcinkowski Radosław
46.  Sitko Agnieszka
Wydział Chemii 47.  Głowacka Justyna
48.  Guza Marcin
Wydział Biologii 49.  Browarski Grzegorz
50.  Dąbrowski Kamil
Kolegium Międzywydziałowe Indywidualnych Studiów Matematyczno ­– Przyrodniczych 51.  Zając Tomasz
Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska 52.  Jepsen Kacper
Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego 53.  Skomorowska Karolina
Instytut Europeistyki 54.  Burzykowski Adam
55.  Marlikowski Mateusz
Instytut Polityki Społecznej 56.  Berlińska Monika
Ośrodek Studiów Amerykańskich 57.  Rabenda Aleksandra
58.  Białota Jagoda
Centrum Europejskie 59.  Pawlak Ewelina
UKKNJN 60.  Rylska Anna
Wydział Orientalistyczny 61.  Chmielecka Agata
62.  Kołata Kamil
Wydział Zarządzania 63.  Gustowski Andrzej
64.  Eremenco Vladimir
65.  Wójcik Filip
66.  Gawlik Patryk
Instytut Filologii Klasycznej 67.  Gruchalski Jakub
Instytut Muzykologii 68.  Pozimka Kamila
Wydział Psychologii 69.  Urbańska Anna
70.  Dziekan Marcela
Instytut Socjologii 71.  Lebnicki Kamil
72.  Mirowska Agnieszka
CESLA 73.  Poncyljusz Julia
 

Instytut Kultury Polskiej

 

74.  Leśnodorska Maria

UKKNJF 75.  Bartyczak Michał
EUROREG 76.  Papiernik Błażej
Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych 77.  Zalewski Paweł
78.  Jamka Ryszard