Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2018/2019

Uchwały Parlamentu

(…)

Uchwała nr 24 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 25 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Okręgów Wyborczych na wybory przeprowadzane w roku akademickiego 2019/20 [pobierz załącznik]

Uchwała nr 26 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli studentów w Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 27 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Samorządu Studentów w Senacie Uniwersytetu Warszawskiego

(…)

Uchwała nr 29 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyboru Wicemarszałków Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2018/2019

Uchwała nr 30 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia liczby mandatów w okręgach wyborczych na wybory przeprowadzane w roku akademickiego 2019/20 [pobierz załącznik]

Uchwała nr 31 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie komisji doraźnej ds. zmiany Regulaminu Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 32 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyboru członków komisji doraźnej ds. zmiany Regulaminu Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

(…)

Protokoły z posiedzeń Parlamentu

Protokół z I posiedzenia zwyczajnego w dniach 27 listopada 2018 roku

Protokół z II posiedzenia zwyczajnego w dniach 17 grudnia 2018 roku

Protokół z III posiedzenia zwyczajnego w dniu 17 stycznia 2019 roku

Protokół z IV posiedzenia zwyczajnego w dniu 26 lutego 2019 roku

Protokół z V posiedzenia zwyczajnego w dniu 20 marca 2019 roku

Protokół z VI posiedzenia zwyczajnego w dniu 3 kwietnia 2019 roku

Protokół z I posiedzenia nadzwyczajnego w dniu 15 kwietnia 2019 roku

Protokół z VII posiedzenia zwyczajnego w dniach 13 i 14 maja 2019 roku

Protokół z VIII posiedzenia zwyczajnego w dniu 10 czerwca 2019 roku

Protokół z II posiedzenia nadzwyczajnego w dniu 24 czerwca 2019 roku

Protokół z III posiedzenia nadzwyczajnego w dniu 29 sierpnia 2019 roku

Protokół z IV posiedzenia nadzwyczajnego w dniu 30 sierpnia 2019 roku

(brak protokołu z I części V posiedzenia nadzwyczajnego w dniu 9 września 2019 roku)

Protokół z II części V posiedzenia nadzwyczajnego w dniu 23 września 2019 roku

Protokół z IX posiedzenia zwyczajnego w dniu 16 października 2019 roku

(brak protokołu z X posiedzenia zwyczajnego w dniu 13 listopada 2019 roku)

Postanowienia Marszałka

(…)

Postanowienie nr 7 w sprawie zwołania V posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2018/2019

(…)

Postanowienie nr 9 w sprawie zwołania I nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2018/2019

Postanowienie nr 10 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany Postanowienia nr 1 Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie kalendarza posiedzeń Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XVI kadencji

Postanowienie nr 11 w sprawie zwołania VII posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2018/2019

(…)

Postanowienie nr 16 w sprawie zwołania VIII posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2018/2019

Postanowienie nr 17 w sprawie zwołania II nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2018/2019

Postanowienie nr 18 w sprawie zwołania III nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2018/2019

Postanowienie nr 19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Posłów Parlamentu Studentów UW

Postanowienie nr 20 w sprawie zwołania IV nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XVI kadencji

(…)

Postanowienie nr 22 w sprawie zwołania 5. nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XVI kadencji

Postanowienie nr 23 w sprawie zwołania IX posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2018/2019

Postanowienie nr 24 z dnia 26 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Posłów Parlamentu Studentów UW

Postanowienie nr 25 z dnia 26 października 2019 r. w sprawie zmiany Postanowienia nr 1 Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie kalendarza posiedzeń Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XVI kadencji

Postanowienie nr 26 w sprawie zwołania X posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2018/2019

Uchwały i opinie Komisji Budżetu i Finansów

Uchwały i opinie Komisji Prawno-Regulaminowej

Uchwały i opinie Komisji Skrutacyjnej