Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2021/2022

Uchwały Parlamentu

Uchwała nr 1 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania i wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 2 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyboru Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 3 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyboru Wicemarszałków Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 4 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyboru zatwierdzenia składu Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 5 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów w Senacie Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 6 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 7 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu zmian w budżecie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 8 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów

Uchwała nr 9 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru kandydatów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów

Uchwała nr 10 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru kandydata do Komisji Senackiej ds. Finansowych

Uchwała nr 11 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru kandydata do Komisji Senackiej ds. Naukowych

Uchwała nr 12 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru kandydatów do Komisji Senackiej ds. Rozwoju Przestrzennego

Uchwała nr 13 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru kandydatów do Komisji Senackiej ds. Socjalnych

Uchwała nr 14 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru kandydatów do Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia

Uchwała nr 15 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru kandydatów do Komisji Senackiej Prawno-Statutowej

Uchwała nr 16 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 17 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru kandydatów do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej

Uchwała nr 18 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania i wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 19 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania i wyboru członków Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 20 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru członków Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 21 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru członków Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 22 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru Wicemarszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 23 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów

Uchwała nr 24 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru kandydata do Komisji Senackiej ds. Polityki Kadrowej

Uchwała nr 25 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru członków Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 26 z dnia 26 lutego 2022 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 27 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wyboru członków Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 28 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia solidarności ze studentkami i studentami z Ukrainy

Uchwała nr 29 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia solidarności ze studentkami i studentami z Ukrainy

Uchwała nr 30 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie potępienia przemocy seksualnej na Uniwersytecie Warszawskim

Uchwała nr 31 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie powołania i wyboru członków Komisji Doraźnej Parlamentu Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego do spraw zmiany Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 32 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu zmian w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Uchwała nr 33 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 34 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wyboru Pełnomocnika Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego ds. komunikacji

Uchwała nr 35 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie skierowania wniosku do Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego o przeprowadzenie kontroli

Uchwała nr 36 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu budżetu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 37 z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 38 z dnia 8 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 39 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 40 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyboru członka Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

(…)

Protokoły z posiedzeń Parlamentu

Protokół z I posiedzenia zwyczajnego w dniach 30 listopada 2021 roku

Protokół z II posiedzenia zwyczajnego w dniach 14 grudnia 2021 roku

Protokół z III posiedzenia zwyczajnego w dniu 25 stycznia 2022 roku

Protokół z IV posiedzenia zwyczajnego w dniu 22 lutego 2022 roku

(protokół z V posiedzenia zwyczajnego w dniu 22 marca 2022 roku został odrzucony przez Parlament dnia 14 listopada 2022 roku)

(protokół z I posiedzenia nadzwyczajnego w dniu 28 marca 2022 roku został odrzucony przez Parlament dnia 14 listopada 2022 roku)

(protokół z II posiedzenia nadzwyczajnego w dniu 25 kwietnia 2022 roku został odrzucony przez Parlament dnia 14 listopada 2022 roku)

(protokół z VI posiedzenia zwyczajnego w dniu 27 kwietnia 2022 roku został odrzucony przez Parlament dnia 14 listopada 2022 roku)

(protokół z VII posiedzenia zwyczajnego w dniu 25 maja 2022 roku został odrzucony przez Parlament dnia 14 listopada 2022 roku)

(protokół z VIII posiedzenia zwyczajnego w dniu 14 czerwca 2022 roku został odrzucony przez Parlament dnia 14 listopada 2022 roku)

(protokół z III posiedzenia nadzwyczajnego w dniu 15 lipca 2022 roku został odrzucony przez Parlament dnia 14 listopada 2022 roku)

(protokół z IV posiedzenia nadzwyczajnego w dniach 7 i 8 września 2022 roku został odrzucony przez Parlament dnia 14 listopada 2022 roku)

(protokół z IX posiedzenia zwyczajnego w dniu 26 października 2022 roku został odrzucony przez Parlament dnia 14 listopada 2022 roku)

(brak protokołu z X posiedzenia zwyczajnego w dniach 14 i 21 listopada 2022 roku)

Postanowienia Marszałka

Uchwały i opinie Komisji Budżetu i Finansów

Uchwały i opinie Komisji Prawno-Regulaminowej

Uchwały i opinie Komisji Skrutacyjnej