Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2020/2021

Uchwały Parlamentu

Uchwała nr 1 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powołania i wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
Uchwała nr 2 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
Uchwała nr 3 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru Wicemarszałków Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
Uchwała nr 4 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
Uchwała nr 5 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 6 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów w Senacie Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 7 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie powołania i określenia liczby członków Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 8 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 9 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie powołania i określenia liczby członków Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 10 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru członków Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 11 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie potępienia wszelkich przejawów dyskryminacji na Uniwersytecie Warszawskim

Uchwała nr 12 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu zmian w budżecie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 13 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 14 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru uzupełniającego członka Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 15 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru członków Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 16 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru członków Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego spośród członków Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 17 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru członków Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego spośród studentów niebędących członkami organów Samorządu

Uchwała nr 18 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego do rozpatrzenia projektu uchwały – Regulamin Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 19 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru członków Komisji doraźnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego do rozpatrzenia projektu uchwały – Regulamin Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 20 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyboru członkini Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 21 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru kandydatki na członkinię Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 22 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru uzupełniającego członka Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 23 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołów z posiedzeń Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 24 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Studenta Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 25 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wyboru członków Komisji doraźnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Studenta Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 26 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru przedstawiciela studentów w Senacie Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 27 z dnia 7 czerwca 2021 r. – Regulamin Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 28 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania wykładni § 103 ust. 1 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 29 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wsparcia psychologicznego społeczności studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 30 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie wyboru Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 31 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia członków Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 32 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie wyboru uzupełniającego przedstawiciela studentów w Senacie Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 33 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu budżetu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

(…)

Protokoły z posiedzeń Parlamentu

Protokół z I posiedzenia zwyczajnego w dniach 30 listopada i 8 grudnia 2020 roku

Protokół z II posiedzenia zwyczajnego w dniach 15 grudnia 2020 roku

Protokół z III posiedzenia zwyczajnego w dniu 12 stycznia 2021 roku

Protokół z IV posiedzenia zwyczajnego w dniu 26 lutego 2021 roku

(brak protokołu z V posiedzenia zwyczajnego w dniu 15 marca 2021 roku)

(brak protokołu z VI posiedzenia zwyczajnego w dniu 22 kwietnia 2021 roku)

(brak protokołu z VII posiedzenia zwyczajnego w dniu 18 maja 2021 roku)

(brak protokołu z VIII posiedzenia zwyczajnego w dniu 7 czerwca 2021 roku)

(brak protokołu z I posiedzenia nadzwyczajnego w dniu 13 lipca 2021 roku)

Protokół z IX posiedzenia zwyczajnego w dniu 19 października 2021 roku

(brak protokołu z X posiedzenia zwyczajnego w dniu 15 listopada 2021 roku)

Postanowienia Marszałka

Postanowienie nr 1 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków Wicemarszałków Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 2 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie określenia kalendarza posiedzeń Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XVIII kadencji

Postanowienie nr 3 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zwołania II posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XVIII kadencji

Postanowienie nr 4 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zwołania I posiedzenia Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 5 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zwołania I posiedzenia Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 6 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zwołania I posiedzenia Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 7 z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zwołania III posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XVIII kadencji

Postanowienie nr 8 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członkini Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 9 z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członkini Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 10 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie sprostowania błędu w postanowieniu nr 9 Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członkini Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 11 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zwołania IV posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XVIII kadencji

Postanowienie nr 12 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 13 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zwołania V posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XVIII kadencji

Postanowienie nr 14 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zwołania VI posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XVIII kadencji

Postanowienie nr 15 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członkini Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 16 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 17 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zwołania VII posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XVIII kadencji

Postanowienie nr 18 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członkini Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 19 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zwołania VIII posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XVIII kadencji

Postanowienie nr 20 z dnia 3 lipca 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 21 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 22 z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zwołania I nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XVIII kadencji

Postanowienie nr 23 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 24 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 25 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zwołania IX posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XVIII kadencji

(…)

Postanowienie nr 29 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zwołania X posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XVIII kadencji

Uchwały i opinie Komisji Budżetu i Finansów

Uchwała nr 1 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 2 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Opinia nr 1 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie projektu zmian w budżecie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwały i opinie Komisji Prawno-Regulaminowej

Uchwała nr 1 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 2 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Opinia nr 1 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie projektu uchwały Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie dokonania wykładni § 103 ust. 1 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwały i opinie Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 1 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 2 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 3 z dnia 3 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 4 z dnia 3 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwały i opinie Komisji doraźnej do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Studenta Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 1 z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji doraźnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Studenta Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 2 z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji doraźnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Studenta Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwały i opinie Komisji doraźnej do rozpatrzenia projektu uchwały – Regulamin Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 1 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji doraźnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego do rozpatrzenia projektu uchwały – Regulamin Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 2 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji doraźnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego do rozpatrzenia projektu uchwały – Regulamin Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Opinia nr 1 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie projektu uchwały – Regulamin Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego