Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2019/2020

Uchwały Parlamentu

Uchwała nr 1 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 2 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 3 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 4 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 5 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 6 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie gratulacji dla Olgi Tokarczuk

Uchwała nr 7 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie trybu przeprowadzania wyborów w formie głosowania elektronicznego przy pomocy systemu USOS

Uchwała nr 8 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 9 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 10 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zmian w budżecie Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 11 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 12 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru członków Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 13 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studenckich w Senacie Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 14 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu protokołu z I posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 15 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu protokołu z II posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 16 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru przedstawiciela studenckiego w Komisji Senackiej ds. Naukowych Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 17 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru przedstawiciela studenckiego w Komisji Senackiej ds. Polityki Kadrowej Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 18 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studenckich w Komisji Senackiej ds. Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 19 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru przedstawiciela studenckiego w Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 20 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studenckich w Komisji Senackiej ds. Socjalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 21 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studenckich w Komisji Senackiej Prawno-Statutowej Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 22 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studenckich w Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 23 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru uzupełniającego przedstawiciela studenckiego w Senacie Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 24 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 25 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru uzupełniającego członka Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 26 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studenckich w Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 27 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyboru członków Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 28 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Komisji dyscyplinarnej do spraw studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 29 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Odwoławczej komisji dyscyplinarnej do spraw studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 30 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej

Uchwała nr 31 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyboru członków Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 32 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyboru uzupełniającego przedstawicieli studenckich w Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 33 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. zmiany Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 34 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyboru członków Komisji ds. zmian Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 35 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyboru uzupełniającego członków Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 36 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyboru uzupełniającego kandydata na członka Komisji dyscyplinarnej do spraw studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 37 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyboru uzupełniającego członka Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 38 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia wdzięczności dla pracowników polskiej służby zdrowia i innych osób walczących z pandemią wirusa SARS-CoV-2

Uchwała nr 39 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania wykładni przepisów Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 40 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru uzupełniającego członka Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 41 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 42 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie dokonania wykładni przepisów Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 43 z dnia 22 maja 2020 r.

Uchwała nr 44 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru uzupełniającego członka Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 45 z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 46 z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie wskazanym przez Kolegium Elektorów Studenckich Uniwersytetu Warszawskiego na prorektora właściwego do spraw studentów

Uchwała nr 47 z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie wyboru uzupełniającego członka Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 48 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyboru uzupełniającego przedstawiciela studenckiego w Senacie Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 49 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyboru kandydata na przedstawiciela studenckiego w Komisji Senackiej ds. Naukowych Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 50 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyboru kandydata na przedstawiciela studenckiego w Komisji Senackiej ds. Finansowych Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 51 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyboru kandydata na przedstawiciela studenckiego w Komisji Senackiej ds. Polityki Kadrowej Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 52 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli studenckich w Komisji Senackiej Prawno-Statutowej Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 53 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli studenckich w Komisji Senackiej ds. Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 54 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli studenckich w Komisji Senackiej ds. Socjalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 55 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli studenckich w Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 56 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 57 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 58 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 59 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 60 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających członków Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 61 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 62 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołów z posiedzeń Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 63 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rocznej działalności Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 64 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 65 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Protokoły z posiedzeń Parlamentu

Protokół z I posiedzenia zwyczajnego w dniach 27 listopada 2019 roku

Protokół z II posiedzenia zwyczajnego w dniach 10 grudnia 2019 roku

Protokół z III posiedzenia zwyczajnego w dniu 13 stycznia 2020 roku

Protokół z I posiedzenia nadzwyczajnego w dniu 20 stycznia 2020 roku

Protokół z II posiedzenia nadzwyczajnego w dniu 23 stycznia 2020 roku

Protokół z IV posiedzenia zwyczajnego w dniu 17 lutego 2020 roku

Protokół z III posiedzenia nadzwyczajnego w dniu 24 lutego 2020 roku

Protokół z V posiedzenia zwyczajnego w dniu 23 kwietnia 2020 roku

Protokół z VI posiedzenia zwyczajnego w dniu 22 maja 2020 roku

(brak protokołu z VII posiedzenia zwyczajnego w dniu 9 czerwca 2020 roku)

Protokół z IV posiedzenia nadzwyczajnego w dniu 8 lipca 2020 roku

Protokół z VIII posiedzenia zwyczajnego w dniu 6 października 2020 roku

(brak protokołu z X posiedzenia zwyczajnego w dniu 13 listopada 2020 roku)

Postanowienia Marszałka

Postanowienie nr 1 w sprawie zwołania II posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2019/2020

Postanowienie nr 2 w sprawie ogłoszenia kalendarza posiedzeń XVII kadencji Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 3 w sprawie zwołania III posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2019/2020

Postanowienie nr 4 w sprawie zwołania I nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2019/2020

Postanowienie nr 5 w sprawie zwołania II nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2019/2020

Postanowienie nr 6 w sprawie zwołania IV posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2019/2020

Postanowienie nr 7 w sprawie zwołania III nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2019/2020

Postanowienie nr 8 w sprawie zmiany terminu V zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 9 w sprawie zwołania V posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2019/2020

Postanowienie nr 10 w sprawie odwołania rozpoczęcia V posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Postanowienie nr 11 w sprawie zwołania V posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2019/2020

Postanowienie nr 12 w sprawie zwołania VI posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2019/2020

Postanowienie nr 13 w sprawie zwołania VII posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2019/2020

Postanowienie nr 14 w sprawie zwołania IV nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2019/2020

Postanowienie nr 15 w sprawie zwołania VIII posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2019/2020

Postanowienie nr 16 w sprawie zwołania IX posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2019/2020

Uchwały i opinie Komisji Budżetu i Finansów

Uchwały i opinie Komisji Prawno-Regulaminowej

Uchwały i opinie Komisji Skrutacyjnej