Terminy posiedzeń Parlamentu Studentów UW

Kalendarz posiedzeń Parlamentu Studentów UW XIX kadencji jest określany przez Marszałka w drodze rozporządzenia. 

Niniejszy kalendarz posiedzeń Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XVIII kadencji (określony w drodze postanowienia Marszałka z dnia 8 grudnia 2020 r.) ma charakter prowizoryczny. Poszczególne terminy mogą ulec zmianie w drodze postanowienia Marszałka w sprawie zwołania danego posiedzenia Parlamentu.

I posiedzenie – 30 listopada 2020 r. (I część), 8 grudnia 2020 r. (II część)

II posiedzenie – 15 grudnia 2020 r.

III posiedzenie – 12 stycznia 2021 r.

IV posiedzenie – 25 lutego 2021 r. (termin zmieniony postanowieniem nr 11 Marszałka na 26 lutego 2021 r.)

V posiedzenie – 15 marca 2021 r.

VI posiedzenie – 22 kwietnia 2021 r.

VII posiedzenie – 17 maja 2021 r. (termin zmieniony postanowieniem nr 17 Marszałka na 18 maja 2021 r.)

VIII posiedzenie – 1 czerwca 2021 r. (termin zmieniony postanowieniem nr 19 Marszałka na 7 czerwca 2021 r.)

IX posiedzenie – 11 października 2021 r.

X posiedzenie – 8 listopada 2021 r.