Zapraszamy do zapoznania się z terminami posiedzeń Parlamentu Studentów UW

Terminarz posiedzeń

Posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XVII kadencji planowane są w dniach:

1. posiedzenie – 27 listopada 2019 r.
2. posiedzenie – 10 grudnia 2019 r.
3. posiedzenie – 13 stycznia 2020 r.
4. posiedzenie – 17 lutego 2020 r.
5. posiedzenie – 23 kwietnia 2020 r.
6. posiedzenie – 12 maja 2020 r.
7. posiedzenie – 9 czerwca 2020 r.
8. posiedzenie – 6 października 2020 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany terminu posiedzenia.

Zapraszamy do udziału w posiedzeniach i śledzenia wydarzeń na stronie Parlamentu na Facebooku: