Terminy posiedzeń Parlamentu

Terminy posiedzeń Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023

POSTANOWIENIE NR 2 MARSZAŁKA PARLAMENTU STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia kalendarza posiedzeń zwyczajnych Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego [pobierz postanowienie]

  • 29-30 listopada i 7-8 grudnia 2022 roku – I posiedzenie (odroczone do dnia 7 grudnia 2022 roku, zamknięte dnia 8 grudnia 2022 roku)
  • 10-11 i 20-21 stycznia 2023 roku – II posiedzenie (odroczone do dnia 20 stycznia 2023 roku, zamknięte dnia 21 stycznia 2023 roku)
  • 23 lutego 2023 roku – III posiedzenie
  • 16 marca 2023 roku – IV posiedzenie
  • 25 kwietnia 2023 roku – V posiedzenie
  • 16 maja 2023 roku – VI posiedzenie
  • 6 czerwca 2023 roku – VII posiedzenie
  • 10 października 2023 roku – VIII posiedzenie
  • 14 listopada 2023 roku – IX posiedzenie

Terminy ustalone kalendarzem posiedzeń zwyczajnych są prowizoryczne i mogą zostać zmienione w drodze postanowienia Marszałka.