Terminy posiedzeń Parlamentu

Terminy posiedzeń Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023

POSTANOWIENIE NR 2/2022/2023 MARSZAŁKA PARLAMENTU STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia kalendarza posiedzeń zwyczajnych Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego [pobierz postanowienie]

POSTANOWIENIE NR 9/2022/2023 MARSZAŁKA PARLAMENTU STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 lutego 2023 roku w sprawie zmiany postanowienia nr 2/2022/2023 Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia kalendarza posiedzeń zwyczajnych Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego [pobierz postanowienie]

POSTANOWIENIE NR 16/2022/2023 MARSZAŁKA PARLAMENTU STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany postanowienia nr 2/2022/2023 Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia kalendarza posiedzeń zwyczajnych Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego [pobierz postanowienie]

 • 29-30 listopada i 7-8 grudnia 2022 roku – I posiedzenie (odroczone do dnia 7 grudnia 2022 roku, zamknięte dnia 8 grudnia 2022 roku)
 • 10-11 i 20-21 stycznia 2023 roku – II posiedzenie (odroczone do dnia 20 stycznia 2023 roku, zamknięte dnia 21 stycznia 2023 roku)
 • 21-22 i 27-28 lutego 2023 roku – III posiedzenie (odroczone do dnia 27 lutego 2023 roku, zamknięte dnia 28 lutego 2023 roku)
 • 16 marca 2023 roku – IV posiedzenie (zamknięte dnia 16 marca 2023 roku)
 • 27-28 kwietnia 2023 roku – V posiedzenie (zamknięte dnia 28 kwietnia 2023 roku)
 • 16-17 maja 2023 roku – VI posiedzenie (zamknięte dnia 17 maja 2023 roku)
 • 6 czerwca 2023 roku – VII posiedzenie
 • 10 października 2023 roku – VIII posiedzenie
 • 14 listopada 2023 roku – IX posiedzenie

Terminy ustalone kalendarzem posiedzeń zwyczajnych są prowizoryczne i mogą zostać zmienione w drodze postanowienia Marszałka.

Posiedzenia nadzwyczajne:

 • 21 grudnia 2022 roku – I posiedzenie nadzwyczajne (zamknięte dnia 21 grudnia 2022 roku)
 • 26-27 kwietnia 2023 roku – II posiedzenie nadzwyczajne (zamknięte dnia 27 kwietnia 2023 roku)