Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 1997/1998

Uchwały Parlamentu

Protokoły z posiedzeń Parlamentu

(brak protokołu z I posiedzenia w dniu 27 listopada 1997 roku)

Protokół z posiedzenia w dniu 2 grudnia 1997 roku

(…)