Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2014/2015

Uchwały Parlamentu

(…)

Uchwała nr 19 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli Samorządu Studentów w Senacie Uniwersytetu Warszawskiego

(…)

Uchwała nr 21 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia wsparcia dla Zarządu Samorządu Studentów UW w podejmowaniu dalszych działań negocjacyjnych dotyczących wypracowania korzystniejszych zmian w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Uchwała nr 22 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. zmian w Regulaminie Parlamentu Studentów UW

(…)

Uchwała nr 26 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru członków w wyborach uzupełniających do Komisji Prawno – Regulaminowej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 27 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru członków w wyborach uzupełniających do Komisji doraźnej Parlamentu Studentów UW ds. zmian w Regulaminie Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 28 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego na 2015 rok

Uchwała nr 29 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru członków w wyborach uzupełniających do Komisji doraźnej Parlamentu Studentów UW ds. zmian w Regulaminie Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

(…)

Uchwała nr 32 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wyboru kandydata na przedstawiciela Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w Senacie Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 33 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wyboru kandydata na przedstawiciela Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w Komisji Senackiej Uniwersytetu Warszawskiego ds. Socjalnych

Uchwała nr 34 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia Uniwersytetu
Warszawskiego

(…)

Protokoły z posiedzeń Parlamentu

Protokół z I części I posiedzenia zwyczajnego w dniach 26 i 27 listopada 2014 roku

Protokół z II części I posiedzenia zwyczajnego w dniach 4 i 5 grudnia 2014 roku

Protokół z II posiedzenia zwyczajnego w dniu 16 grudnia 2014 roku

(…)

Zarządzenia Marszałka

(…)

Zarządzenie nr 5 z dnia 27 września 2015 r. w sprawie zmiany terminów IX i X posiedzenia Parlamentu Studentów w 2015 roku

(…)