Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2013/2014

Uchwały Parlamentu

Uchwała nr 1 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 2 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wykładni postanowień Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 3 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wyboru Marszałka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 4 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wyboru Wicemarszałków Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 5 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 6 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wyboru członków Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 7 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 8 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli Samorządu Studentów w Senacie Uniwersytetu Warszawskiego

(…)

Uchwała nr 10 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

(…)

Uchwała nr 12 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru kandydata na przedstawiciela Samorządu Studentów w Senacie Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 13 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawiciela Samorządu Studentów w komisjach Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

(…)

Uchwała nr 16 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli Samorządu Studentów w Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 17 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli Samorządu Studentów w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 18 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru członków Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 19 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie solidarności z uczestnikami pokojowych protestów na Ukrainie

Uchwała nr 20 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego na 2013 rok

Uchwała nr 21 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru kandydatów na przedstawicieli Samorządu Studentów w Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 22 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wyboru członka Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 23 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na treść Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim

(…)

Protokoły z posiedzeń Parlamentu

Protokół z I części I posiedzenia zwyczajnego w dniach 26 i 27 listopada 2013 roku

(…)