Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2000/2001

Uchwały Parlamentu

Protokoły z posiedzeń Parlamentu

(…)

(brak protokołu z posiedzenia w dniu 7 grudnia 2000 roku)

(brak protokołu z posiedzenia w dniu 10 stycznia 2001 roku)

(brak protokołu z posiedzenia w dniu 16 stycznia 2001 roku)

(brak protokołu z posiedzenia w dniu 13 lutego 2001 roku)

(brak protokołu z posiedzenia w dniu 27 lutego 2001 roku)

Protokół z posiedzenia nadzwyczajnego w dniu 9 marca 2001 roku

(brak protokołu z posiedzenia w dniu 3 kwietnia 2001 roku)

(brak protokołu z posiedzenia w dniu 10 kwietnia 2001 roku)

(…)