W związku z przyjętym wnioskiem formalnym w sprawie odroczenia I posiedzenia Parlamentu Studentów UW kadencji 2022/2023 uprzejmie informujemy, że w dniu 7 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 16:00 w trybie stacjonarnym w Auli im. Adama Mickiewicza w budynku Auditorium Maximum UW odbędzie się II część I posiedzenia Parlamentu Studentów UW kadencji 2022/2023.

Do przeprowadzenia głosowań jawnych i tajnych zostanie wykorzystane uniwersyteckie narzędzie elektroniczne do głosowania Ankieter. Posłowie są zobowiązani do posiadania urządzenia, które umożliwi im oddanie głosu w narzędziu.

Porządek obrad II części I posiedzenia Parlamentu Studentów UW kadencji 2022/2023:
6. Wybór Przewodniczącego Samorządu Studentów UW.
7. Zatwierdzenie składu Zarządu Samorządu Studentów UW.
8. Podstawowe tezy sprawozdania z rocznej działalności Zarządu Samorządu Studentów UW.
9. Podstawowe tezy sprawozdania z rocznej działalności Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW.
10. Podstawowe tezy sprawozdania z rocznej działalności Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UW.
11. Wybór przedstawicieli studentów w Senacie UW.
12. Wybór kandydatów na przedstawicieli Samorządu Studentów w komisjach Senatu UW.
13. Wybór kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów UW.
14. Wybór kandydatów na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów UW.
15. Wybór kandydatów na członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej UW.
16. Wybór członków Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów UW.
17. Wybór członków Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów UW.
18. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW.
19. Wybór członków Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów UW spośród członków Parlamentu Studentów UW.
20. Wybór członków Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów UW spośród studentów niebędących członkami organów Samorządu Studentów UW.
21. Zapytania poselskie.
22. Wolne wnioski.