We wtorek 25 stycznia 2022 r. o godzinie 19:00 w sali 200 budynku Zarządu Samorządu Studentów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24) odbędzie się już III posiedzenie Parlamentu Studentów UW. W programie obrad przewidziano, m. in.:

  • Bieżące informacje od przedstawicieli organów samorządu studentów;
  • Wybór uzupełniający kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów;
  • Wybór uzupełniający kandydata do Komisji Senackiej ds. Polityki Kadrowej;
  • Wybór uzupełniający członków Kolegium Odwoławczego spośród grona studentów niebędących członkami organów samorządu studenckiego.

Więcej szczegółów oraz porządek obrad nadchodzącego posiedzenia można odnaleźć w postanowieniu Marszałka PSUW.

W razie dalszych pytań zachęcamy do kontaktu mailowego z Prezydium PSUW pod adresem prezydium@parlament.uw.edu.pl.


Posiedzenie Parlamentu Studentów UW odbędzie się w warunkach zgodnych z wytycznymi władz sanitarno-epidemiologicznymi dotyczącymi zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2.

Wszyscy uczestnicy posiedzenia są proszeni o założenie maseczek ochronnych zakrywających usta i nos oraz zachowywanie bezpiecznego dystansu od siebie.