Szanowne Członkinie i Szanowni Członkowie Parlamentu, Koleżanki Studentki i Koledzy Studenci,

Uprzejmie informuję, iż na podstawie § 25 ust. 1 i § 26 ust. 1 w związku z § 7 ust. 1 pkt 3 i 4, § 46a, § 46f i § 46g Regulaminu Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 listopada 2019 r. i § 27 ust. 2 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 października 2020 r. zwołuję I nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XVIII kadencji. Posiedzenie odbędzie się 13 lipca 2021 r. (wtorek) o godz. 19:00 w trybie zdalnym w rozumieniu § 46a Regulaminu Parlamentu za pośrednictwem platformy Zoom.


Osoby zainteresowane obserwowaniem posiedzenia Parlamentu są proszone o zgłaszanie chęci udziału w posiedzeniu na adres mailowy Prezydium Parlamentu (prezydium@parlament.uw.edu.pl) lub za pośrednictwem formularza (https://forms.gle/3N5MrKWtuM7bwyHt6).


Porządek obrad I nadzwyczajnego posiedzenia:
1. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów UW
2. Informacje od Zarządu Samorządu Studentów UW
3. Informacje od innych organów Samorządu Studentów UW i przedstawicieli studentów w organach UW
4. Wybór Marszałka Parlamentu Studentów UW
5. Wybór uzupełniający przedstawiciela studentów w Senacie UW
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu budżetu Samorządu Studentów UW
7. Zapytania poselskie
8. Wolne wnioski


Z serdecznymi pozdrowieniami
Iga Naparty
Wicemarszałek Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego pełniąca obowiązki Marszałka.