Szanowne Członkinie i Szanowni Członkowie Komisji, Koleżanki Studentki i Koledzy Studenci,

na podstawie § 17 ust. 1 w związku z ust. 2 i 6 Regulaminu Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 listopada 2019 r. zwołuję I posiedzenie Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w trybie zdalnym, które odbędzie się 3 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 20:00.

Osoby zainteresowane obserwowaniem posiedzenia Komisji są proszone o zgłaszanie chęci udziału w posiedzeniu na adres mailowy wiceprzewodniczącej Komisji: e.banas@student.uw.edu.pl.


Proponowany porządek dzienny obrad:
1. Przyjęcie porządku dziennego obrad
2. Wybór Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
4. Wolne wnioski


Z serdecznymi pozdrowieniami
Emilia Banaś
Wiceprzewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego