Szanowne Członkinie i Szanowni Członkowie Komisji, Koleżanki Studentki i Koledzy Studenci,

na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 listopada 2019 r. zwołuję II posiedzenie Komisji doraźnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Studenta Uniwersytetu Warszawskiego w trybie zdalnym, które odbędzie się 4 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 20:00.

Osoby zainteresowane obserwowaniem posiedzenia Komisji są proszone o zgłaszanie chęci udziału w posiedzeniu na adres mailowy przewodniczącego Komisji: m.nadzikiewicz@student.uw.edu.pl.


Proponowany porządek dzienny obrad:
1. Przyjęcie porządku dziennego obrad
2. Dyskusja w przedmiocie projektu Kodeksu Etyki Studenta
3. Wolne wnioski


Z najlepszymi życzeniami
Maciej Nadzikiewicz
Przewodniczący Komisji doraźnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Studenta Uniwersytetu Warszawskiego