Szanowne Członkinie i Szanowni Członkowie Komisji, Koleżanki Studentki i Koledzy Studenci,

na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 listopada 2019 r. zwołuję I posiedzenie Komisji doraźnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Studenta Uniwersytetu Warszawskiego w trybie zdalnym, które odbędzie się 24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 20:00.

Osoby zainteresowane obserwowaniem posiedzenia Komisji są proszone o zgłaszanie chęci udziału w posiedzeniu na adres mailowy Prezydium Parlamentu: prezydium@parlament.uw.edu.pl.


Proponowany porządek dzienny obrad:
1. Przyjęcie porządku dziennego obrad
2. Wybór Przewodniczącego Komisji doraźnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Studenta Uniwersytetu Warszawskiego
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji doraźnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Studenta Uniwersytetu Warszawskiego
4. Wolne wnioski


Z serdecznymi pozdrowieniami
Hubert Taładaj
Marszałek Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego