Szanowne Członkinie i Szanowni Członkowie Parlamentu, Koleżanki Studentki i Koledzy Studenci,

uprzejmie informuję, że na podstawie § 24 ust. 2 i § 26 ust. 1 w związku z § 7 ust. 1 pkt 3 i 4, § 46a, § 46f i § 46g Regulaminu Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 listopada 2019 r. i § 27 ust. 2 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 października 2020 r. zwołuję VII posiedzenie Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XVIII kadencji. Posiedzenie odbędzie się 18 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 19:00 w trybie zdalnym w rozumieniu § 46a Regulaminu Parlamentu za pośrednictwem platformy Zoom.

Osoby zainteresowane obserwowaniem posiedzenia Parlamentu są proszone o zgłaszanie chęci udziału w posiedzeniu na adres mailowy Prezydium Parlamentu (prezydium@parlament.uw.edu.pl) lub za pośrednictwem formularza (https://forms.gle/3N5MrKWtuM7bwyHt6).


Porządek obrad VII posiedzenia:
1. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów UW
2. Informacje od Zarządu Samorządu Studentów UW
3. Informacje od innych organów Samorządu Studentów UW i przedstawicieli studentów w organach UW
4. Podsumowanie drugiej edycji projektu „Otwarte Czwartki” z udziałem przedstawicielki Biura ds. Rekrutacji UW
5. Podsumowanie dyskusji przeprowadzonych na V i VI posiedzeniu Parlamentu Studentów UW w zakresie pomocy psychologicznej dla członkiń i członków społeczności studenckiej UW
6. Przedstawienie przez Prezydium projektu uchwały – Kodeks Etyki Studenta
7. Powołanie i wybór członków Komisji doraźnej do rozpatrzenia projektu uchwały – Kodeks Etyki Studenta
8. Zapytania poselskie
9. Wolne wnioski


Z serdecznymi pozdrowieniami
Hubert Taładaj
Marszałek Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego