Szanowne Członkinie i Szanowni Członkowie Komisji, Koleżanki Studentki i Koledzy Studenci,

na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 listopada 2019 r. zwołuję III posiedzenie Komisji doraźnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego do rozpatrzenia projektu uchwały – Regulamin Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, które odbędzie się 30 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 19:30 w trybie zdalnym.

Osoby zainteresowane obserwowaniem posiedzenia Komisji są proszone o zgłaszanie chęci udziału w posiedzeniu na adres mailowy przewodniczącego Komisji: jan.wieczorek@student.uw.edu.pl.


Proponowany porządek dzienny obrad:
1. Przyjęcie porządku dziennego obrad
2. Dyskusja w przedmiocie projektu Regulaminu Parlamentu i proponowanych zmian
3. Wolne wnioski


Z najlepszymi życzeniami
Jan Wieczorek
Przewodniczący Komisji doraźnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego do rozpatrzenia projektu uchwały – Regulamin Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego