Szanowne Członkinie i Szanowni Członkowie Parlamentu, Koleżanki Studentki i Koledzy Studenci,

uprzejmie informuję, że na podstawie § 24 ust. 2 i § 26 ust. 1 w związku z § 7 ust. 1 pkt 3 i 4, § 46a, § 46f i § 46g Regulaminu Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 listopada 2019 r. i § 27 ust. 2 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 października 2020 r. zwołuję V posiedzenie Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XVIII kadencji. Posiedzenie odbędzie się 15 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 19:00 w trybie zdalnym w rozumieniu § 46a Regulaminu Parlamentu za pośrednictwem platformy Zoom.

Osoby zainteresowane obserwowaniem posiedzenia Parlamentu są proszone o zgłaszanie chęci udziału w posiedzeniu na adres mailowy Prezydium Parlamentu (prezydium@parlament.uw.edu.pl) lub za pośrednictwem formularza (https://forms.gle/3N5MrKWtuM7bwyHt6).


Porządek obrad V posiedzenia:
1. Informacja Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia UW w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu i sytuacji społeczności studenckiej w trakcie pandemii wirusa SARS-CoV-2
2. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów UW
3. Informacje od Zarządu Samorządu Studentów UW
4. Informacje od innych organów Samorządu Studentów UW i przedstawicieli studentów w organach UW
5. Dyskusja dotycząca zdrowia psychicznego studentek i studentów UW z udziałem Kierownika Centrum Pomocy Psychologicznej UW, Ombudsman UW, Wiceprzewodniczącej Zarządu Samorządu Studentów UW i Rzecznika Praw Studenta UW
6. Informacja Marszałka w sprawie proponowanych prac nad podjęciem uchwały – Kodeks Etyki Studenta
7. Dyskusja dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. pakietu wolności akademickiej)
8. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Parlamentu Studentów UW
9. Zapytania poselskie
10. Wolne wnioski


Z serdecznymi pozdrowieniami
Hubert Taładaj
Marszałek Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego