Szanowne Członkinie i Szanowni Członkowie Parlamentu, Koleżanki Studentki i Koledzy Studenci,

uprzejmie informuję, że na podstawie § 24 ust. 2 i § 26 ust. 1 w związku z § 7 ust. 1 pkt 3 i 4, § 46a, § 46f i § 46g Regulaminu Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 listopada 2019 r. i § 27 ust. 2 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 października 2020 r. zwołuję IV posiedzenie Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XVIII kadencji. Posiedzenie odbędzie się 26 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 19:00 w trybie zdalnym w rozumieniu § 46a Regulaminu Parlamentu za pośrednictwem platformy Zoom.

Osoby zainteresowane obserwowaniem posiedzenia Parlamentu są proszone o zgłaszanie chęci udziału w posiedzeniu na adres mailowy Prezydium Parlamentu (prezydium@parlament.uw.edu.pl) lub za pośrednictwem formularza (https://forms.gle/3N5MrKWtuM7bwyHt6).


Porządek obrad IV posiedzenia:
1. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów UW
2. Informacje od Zarządu Samorządu Studentów UW
3. Informacje od innych organów Samorządu Studentów UW i przedstawicieli studentów w organach UW
4. Wybór uzupełniający członka Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UW
5. Przedstawienie przez Marszałka wyników ankiety ogólnouniwersyteckiej dotyczącej tematów obrad Parlamentu Studentów UW
6. Przedstawienie przez Pełnomocnika Zarządu Samorządu Studentów UW ds. sojuszu 4EU+ informacji dotyczącej funkcjonowania sojuszu 4EU+ i jego roli dla społeczności studenckiej UW
7. Informacja Przewodniczącego Komisji doraźnej Parlamentu Studentów UW do rozpatrzenia projektu uchwały – Regulamin Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie dotychczasowych prac Komisji
8. Zapytania poselskie
9. Wolne wnioski


Z serdecznymi pozdrowieniami
Hubert Taładaj
Marszałek Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego