Szanowne Członkinie i Szanowni Członkowie Parlamentu, Koleżanki Studentki i Koledzy Studenci,

uprzejmie informuję, że na podstawie § 24 ust. 2 i § 26 ust. 1 w związku z § 7 ust. 1 pkt 3 i 4, § 46a, § 46f i § 46g Regulaminu Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 listopada 2019 r. i § 27 ust. 2 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 października 2020 r. zwołuję III posiedzenie Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XVIII kadencji. Posiedzenie odbędzie się 12 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 19:00 w trybie zdalnym w rozumieniu § 46a Regulaminu Parlamentu za pośrednictwem platformy Zoom.

Osoby zainteresowane obserwowaniem posiedzenia Parlamentu są proszone o zgłaszanie chęci udziału w posiedzeniu na adres mailowy Prezydium Parlamentu: prezydium@parlament.uw.edu.pl.


Porządek obrad III posiedzenia:
1. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów UW
2. Informacje od Zarządu Samorządu Studentów UW
3. Informacje od innych organów Samorządu Studentów UW i przedstawicieli studentów w organach UW
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia Zarządu Samorządu Studentów UW z konsultacji społecznych dotyczących lektoratów i zajęć językowych na studiach II stopnia
5. Przedstawienie przez Marszałka projektu Regulaminu Parlamentu Studentów UW
6. Powołanie i wybór członków Komisji doraźnej ds. uchwalenia nowego Regulaminu Parlamentu Studentów UW
7. Przedstawienie przez Marszałka wstępnych założeń ankiety ogólnouniwersyteckiej dotyczącej tematu obrad Parlamentu Studentów UW
8. Przyjęcie protokołu z I posiedzenia Parlamentu Studentów UW
9. Przyjęcie protokołu z II posiedzenia Parlamentu Studentów UW
10. Zapytania poselskie
11. Wolne wnioski


Z serdecznymi pozdrowieniami
Hubert Taładaj
Marszałek Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego