Szanowne Członkinie i Szanowni Członkowie Parlamentu, Koleżanki Studentki i Koledzy Studenci,

uprzejmie informuję, że na podstawie § 24 ust. 2 i § 26 ust. 1 w związku z § 7 ust. 1 pkt 3 i 4, § 46a, § 46f i § 46g Regulaminu Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 listopada 2019 r. i § 27 ust. 2 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 października 2020 r. zwołuję II posiedzenie Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XVIII kadencji. Posiedzenie odbędzie się 15 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 19:00 w trybie zdalnym w rozumieniu § 46a Regulaminu Parlamentu za pośrednictwem platformy Zoom (link do posiedzenia zostanie wysłany oddzielnie).

Osoby zainteresowane obserwowaniem posiedzenia Parlamentu są proszone o zgłaszanie chęci udziału w posiedzeniu na adres mailowy Prezydium Parlamentu: prezydium@parlament.uw.edu.pl.


Porządek obrad II posiedzenia:
1. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów UW
2. Informacje od Zarządu Samorządu Studentów UW
3. Informacje od innych organów Samorządu Studentów UW i przedstawicieli studentów w organach UW
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu budżetu Samorządu Studentów UW
5. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW
6. Wybór członków Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UW
7. Wybór członków Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów UW spośród członków Parlamentu Studentów UW
8. Wybór członków Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów UW spośród studentów niebędących członkami organów Samorządu Studentów UW
9. Przyjęcie protokołu z I posiedzenia Parlamentu Studentów UW
10. Zapytania poselskie
11. Wolne wnioski


Z serdecznymi pozdrowieniami
Hubert Taładaj
Marszałek Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego