Szanowne Członkinie i Szanowni Członkowie Parlamentu, Koleżanki Studentki i Koledzy Studenci,

w związku z przyjętym przez Parlament Studentów UW wnioskiem formalnym w sprawie odroczenia punktów porządku dziennego obrad I posiedzenia Parlamentu XVIII kadencji, uprzejmie informuję, że w dniu 8 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 19:00 odbędzie się II część I posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego XVIII kadencji. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym w rozumieniu § 46a Regulaminu Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 listopada 2019 r. za pośrednictwem platformy Zoom (link do posiedzenia zostanie wysłany oddzielnie).

Osoby zainteresowane obserwowaniem posiedzenia Parlamentu są proszone o zgłaszanie chęci udziału w posiedzeniu na adres mailowy Prezydium Parlamentu: prezydium@parlament.uw.edu.pl.


Porządek obrad II części I posiedzenia:
9. Wybór przedstawicieli studentów w Senacie UW
10. Wybór członków Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów UW
11. Wybór członków Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów UW
12. Podstawowe tezy sprawozdania z rocznej działalności Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UW
13. Zapytania poselskie
14. Wolne wnioski


Z serdecznymi pozdrowieniami
Hubert Taładaj
Marszałek Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego