Zapraszamy na I posiedzenie Parlamentu Studentów UW nowej kadencji.
Odbędzie się ono 30 listopada 2020 r za pośrednictwem platformy Zoom.
Posiedzenie rozpocznie się o 18:30.

Planowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku dziennego obrad
2. Powołanie i wybór członków Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów UW
3. Wybór Marszałka Parlamentu Studentów UW
4. Wybór Wicemarszałków Parlamentu Studentów UW
5. Podstawowe tezy sprawozdania z rocznej działalności Zarządu Samorządu Studentów UW
6. Podstawowe tezy sprawozdania z rocznej działalności Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW
7. Wybór Przewodniczącego Samorządu Studentów UW
8. Zatwierdzenie składu Zarządu Samorządu Studentów UW
9. Wybór przedstawicieli studentów w Senacie UW
10. Wybór członków Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów UW
11. Wybór członków Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów UW
12. Podstawowe tezy sprawozdania z rocznej działalności Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UW
13. Zapytania poselskie
14. Wolne wnioski