Zapraszamy na IX posiedzenia Parlamentu Studentów UW.
Odbędzie się ono 13 listopada 2020 r za pośrednictwem platformy Google Meet.
Posiedzenie rozpocznie się o 19:30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów UW
 2. Informacje od Zarządu Samorządu Studentów UW
 3. Informacje od innych organów Samorządu Studentów UW oraz od przedstawicieli studentów w organach UW
 4. Podstawowe tezy sprawozdania z rocznej działalności Zarządu Samorządu Studentów UW
 5. Zatwierdzenie sprawozdania z rocznej działalności Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW
 6. Głosowanie nad udzieleniem lub nieudzieleniem absolutorium:
  • Przewodniczącemu Samorządu Studentów
  • Członkom Zarządu Samorządu Studentów UW
 7. Uhonorowanie Parlamentarzystów XVII kadencji Parlamentu Studentów UW
 8. Zapytania poselskie
 9. Wolne wnioski