Zapraszamy na VIII posiedzenia Parlamentu Studentów UW.
Odbędzie się ono 6 października 2020 r za pośrednictwem platformy Google Meet.
Posiedzenie rozpocznie się o 19:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów UW
 2. Informacje od Zarządu Samorządu Studentów UW
 3. Informacje od innych organów Samorządu Studentów UW oraz od przedstawicieli studentów w organach UW
 4. Wybór kandydatów na przedstawicieli studenckich w Komisjach Senackich UW
  1. Komisja Senacka ds. Naukowych
  2. Komisja Senacka ds. Finansowych
  3. Komisja Senacka ds. Polityki Kadrowej
  4. Komisja Senacka ds. Rozwoju Przestrzennego
  5. Komisja Senacka ds. Socjalnych
  6. Komisja Senacka Prawno-Statutowa
  7. Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia
 5. Wybór kandydatów na przedstawicieli studenckich w Komisji dyscyplinarnej ds. studentów i doktorantów
 6. Wybór kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów UW
 7. Wybór kandydatów na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów UW
 8. Wybór kandydatów na członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej UW
 9. Wybór uzupełniający przedstawiciela studentów w Senacie UW
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Studentów UW
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW
 12. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Parlamentu Studentów UW:
  1. III zwyczajnego
  2. IV zwyczajnego
  3. V zwyczajnego
  4. I nadzwyczajnego
  5. II nadzwyczajnego
  6. III nadzwyczajnego
 13. Zapytania poselskie
 14. Wolne wnioski