Zapraszamy na IV nadzwyczajne posiedzenia Parlamentu Studentów UW.
Rozpocznie się ono 8 lipca 2020 r o 18:45 na platformie Google Meet.

Proponowany porządek obrad:

1. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów UW (18:45-19:00)
2. Informacje od Zarządu Samorządu Studentów UW (19:00-19:30)
3. Informacje od innych organów Samorządu Studentów UW oraz od przedstawicieli studentów w organach UW (19:30-19:40)
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Zarządu Samorządu Studentów UW (19:40-20:00)
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o p. dr. hab. Sławomirze Żółtku, prof. UW – kandydacie wskazanym przez Kolegium Elektorów Studenckich UW na prorektora właściwego ds. studentów
6. Wybory uzupełniające na członka Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów UW
7. Zapytania poselskie
8. Wolne wnioski