Posiedzenie rozpocznie się o 18:30 dnia 22.06.2020 za pośrednictwem platformy Google Meet.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji.
  2.  Przyjęcie porządku obrad
  3.  Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
  4.  Uwagi końcowe.
  5.  Zamknięcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji.