Zapraszamy na VI posiedzenia Parlamentu Studentów UW.
Odbędzie się ono 9 czerwca 2020 r za pośrednictwem platformy Google Meet.
Posiedzenie rozpocznie się o 19:00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów UW
  2. Informacje od Zarządu Samorządu Studentów UW
  3. Informacje od innych organów Samorządu Studentów UW oraz od przedstawicieli studentów w organach UW
  4. Wybory uzupełniające na członka Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW
  5. Sprawy bieżące
  6. Zapytania poselskie
  7. Wolne wnioski