Zapraszamy na VI posiedzenia Parlamentu Studentów UW.
Odbędzie się ono 22 maja 2020 r za pośrednictwem platformy Google Meet.
Posiedzenie rozpocznie się o 16:30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów UW (16:30 – 16:40)
 2. Informacje od Zarządu Samorządu Studentów UW (16:40 – 16:50)
 3. Informacje od innych organów Samorządu Studentów UW oraz od przedstawicieli studentów w organach UW (16:50 – 17:00)
 4. Spotkania z kandydatami na urząd Rektora:
  • Spotkanie z p. dziekanem, prof. A. Nowakiem (17:00 – 18:00)
  • Spotkanie z p. dziekanem, prof. P. Strzeleckim (18:30 – 19:30)
  • Spotkanie z p. prorektorem, prof. A. Tarleckim (20:00 – 21:00)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu Studentów UW
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wykładni Regulaminu Samorządu Studentów UW
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Studentów UW
 8. Dyskusja nad Regulaminem Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW
 9. Zapytania poselskie
 10. Wolne wnioski