Posiedzenie odbędzie się o 20:00 dnia 14.05.2020 za pośrednictwem platformy Google Meet.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
5. Uwagi końcowe.
6. Zamknięcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji.