Posiedzenie odbędzie się o 14.00 dnia 20.04.2020 za pośrednictwem platformy Google Meet.

Proponowany porządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja nad Działem I Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego oraz propozycje poprawek.
4. Dyskusja nad Działem II Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego oraz propozycje poprawek.
5. Dyskusja nad Działem III Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego oraz propozycje poprawek.
6. Dyskusja nad Działem IV Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego oraz propozycje poprawek.
7. Dyskusja nad Działem V Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego oraz propozycje poprawek.
8. Dyskusja nad Działem VI Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego oraz propozycje poprawek.
9. Dyskusja nad Działem VII Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego oraz propozycje poprawek.
10.Dyskusja nad Działem VIII Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego oraz propozycje poprawek.
11.Dyskusja nad Działem IX Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego oraz propozycje poprawek.
12.Dyskusja nad Działem X Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego oraz propozycje poprawek.
13.Dyskusja nad Działem XI Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego oraz propozycje poprawek.
14.Dyskusja nad Ordynacją Wyborczą Samorządu Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego oraz propozycje poprawek.
15.Uwagi końcowe.
16.Zamknięcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji.