Posiedzenie Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się 22 kwietnia 2020 r. (środa) o godz. 19:30 za pośrednictwem platformy Google Meet.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku dziennego obrad
  2. Informacja Przewodniczącego Komisji w sprawie organizacji głosowań z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych na V posiedzeniu Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 23 kwietnia 2020 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów głosowań przeprowadzanych z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych na V posiedzeniu Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 23 kwietnia 2020 r.
    4. Wolne wnioski