Zapraszamy na V posiedzenia Parlamentu Studentów UW.
Odbędzie się ono 23 kwietnia 2020 r za pośrednictwem platformy Google Meet.
Posiedzenie rozpocznie się o 19:00.

Proponowany porządek obrad:
1. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów UW
2. Informacje od Zarządu Samorządu Studentów UW
3. Informacje od innych organów Samorządu Studentów UW oraz od przedstawicieli studentów w organach UW
4. Informacje dotyczące przeprowadzania głosowań w trybie zdalnym
5. Podjęcie uchwały w sprawie wykładni przepisów Regulaminu Samorządu Studentów UW dot. Kolegium Elektorów Wydziału
6. Podstawowe tezy sprawozdania z działalności Zarządu Samorządu Studentów UW za okres listopad 2019 – marzec 2020
7. Podstawowe tezy sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej UW za okres 14 stycznia – 7 kwietnia 2020
8. Wybory uzupełniające członka Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW
9. Zapytania poselskie
10. Wolne wnioski