Zapraszamy na V posiedzenia Parlamentu Studentów UW.
Odbędzie się ono 12 marca 2020 r, w sali 200 budynku Samorządu Studentów UW na Krakowskim Przedmieściu.
Posiedzenie rozpocznie się o 17:30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów UW (17:30 – 17:40)
 2. Informacje od Zarządu Samorządu Studentów UW (17:40 – 17:50)
 3. Informacje od innych organów Samorządu Studentów UW oraz od przedstawicieli studentów w organach UW (17:50 – 18:00)
 4. Spotkania z kandydatami na urząd rektorski:
  • Spotkanie z prof. A. Tarleckim (18:00 – 19:00)
  • Spotkanie z prof. P. Strzeleckim (19:00 – 20:00)
  • Spotkanie z prof. A. Nowakiem (20:00 – 21:00)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wykładni Komisji Prawno-Regulaminowej dot. Kolegium Elektorów Wydziału
 6. Zapytania poselskie
 7. Wolne wnioski