Zapraszamy na III nadzwyczajne posiedzenia Parlamentu Studentów UW.
Odbędzie się ono 24 lutego 2020 r, w sali 200 budynku Samorządu Studentów UW na Krakowskim Przedmieściu.
Posiedzenie rozpocznie się o 18:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów UW

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

3. Wybory uzupełniające przedstawicieli studenckich w Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego

4. Powołanie i wybór członków Komisji do spraw zmiany Regulaminu Samorządu

5. Wybory uzupełniające członków Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

6. Wybory uzupełniające członka Komisji Dyscyplinarnej do spraw studentów, doktorantów i jakości kształcenia

7. Wybory uzupełniające członka Kolegium Odwoławczego

8. Zapytania poselskie

9. Wolne wnioski