Zapraszamy na IV posiedzenia Parlamentu Studentów UW.
Odbędzie się ono 17 lutego 2020 r, w sali 200 budynku Samorządu Studentów UW na Krakowskim Przedmieściu.
Posiedzenie rozpocznie się o 18:30.

Porządek obrad:

 1. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów UW
 2. Informacje od Zarządu Samorządu Studentów UW
 3. Informacje od innych organów Samorządu Studentów UW oraz od przedstawicieli studentów w organach UW
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
 5. Wybór członków Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UW
 6. Wybór kandydatów na członków Komisji dyscyplinarnej do spraw studentów i doktorantów UW
 7. Wybór kandydatów na członków Odwoławczej komisji dyscyplinarnej do spraw studentów i doktorantów UW.
 8. Wybór kandydatów na członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej
 9. Wybór członków Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów UW
 10. Dyskusja nad powstaniem Centrum Kultury i Sportu UW
 11. Zapytania poselskie
 12. Wolne wnioski