Zapraszamy na II nadzwyczajne posiedzenia Parlamentu Studentów UW nowej kadencji.
Odbędzie się ono 23 stycznia 2020 r, w sali 200 budynku ZSS na Krakowskim Przedmieściu.
Posiedzenie rozpocznie się o 17:45.

Proponowany porządek obrad:
1. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów UW
2. Głosowanie nad kandydaturami na przedstawicieli studenckich w Kolegium Elektorów