Zapraszamy na I nadzwyczajne posiedzenia Parlamentu Studentów UW nowej kadencji.
Odbędzie się ono 20 stycznia 2020 r, w auli  na Krakowskim Przedmieściu.
Posiedzenie rozpocznie się o 19:00.

Proponowany porządek obrad:
1. Odwołanie/Powołanie Przewodniczącego Samorządu Studentów UW
2. Wolne Wnioski