Zapraszamy na II posiedzenia Parlamentu Studentów UW nowej kadencji.
Odbędzie się ono 10 grudnia 2019 r, w sali 200 budynku Samorządu Studentów UW, Krakowskie Przedmieście.
Posiedzenie rozpocznie się o 19:30.

Porządek obrad:
1. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów UW
2. Informacje od Zarządu Samorządu Studentów UW
3. Informacje od innych organów Samorządu Studentów UW oraz od przedstawicieli studentów
w organach UW
4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu przeprowadzenia wyborów w formie głosowania
elektronicznego przy pomocy systemu USOS
5. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej zmian w budżecie ZSS UW
6. Powołanie i wybór członków Komisji Prawno-Regulaminowej
7. Wybór przedstawicieli studentów w Senacie UW
8. Wybór przedstawicieli studentów w komisjach Senatu UW
9. Podstawowe tezy sprawozdania z rocznej działalności Komisji Wyborczej Samorządu
Studentów UW
10. Wybór członków Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UW
11. Dyskusja nad powstaniem Centrum Kultury i Sportu UW
12. Zapytania poselskie
13. Wolne wnioski